Antik Roma'da din

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Gezintiye atla Aramaya atla

Zafer tutan ve bereketli bir sunak ve diğer adaklarla ilgili olarak tahrif edilmiş Dea Roma , bir sunak veya heykel kaidesinden bir rölyef panelinin kopyası

Antik Roma'da din , Romalıların kendilerini bir halk olarak tanımlamak için kullandıkları Roma şehrinin atalarının etnik dinini ve ayrıca Roma ve İtalya'da yaygın olarak takip edilen Roma egemenliğine giren halkların dini uygulamalarını içerir. . Romalılar kendilerini son derece dindar olarak görüyorlardı ve dünya gücü olarak başarılarını , tanrılarla iyi ilişkiler sürdürmedeki kolektif dindarlıklarına ( pietalar ) bağladılar . Romalılar, onurlandırdıkları çok sayıda tanrı ile tanınırlar; bu , ilk Hıristiyan polemikçilerinin alaycılığını kazanan bir kapasitedir . [1]

Yunanlıların tarihi dönemin başından itibaren İtalyan yarımadasındaki varlığı, Roma kültürünü etkilemiş ve Apollon kültü kadar temel hale gelen bazı dini uygulamaları tanıtmıştır . Romalılar , Yunan mitlerini ve ikonografisini Etrüsklerin yaptığı gibi Latin edebiyatı ve Roma sanatı için uyarlayarak , başlıca tanrıları ile Yunan tanrıları ( yorumlama graeca ) arasında ortak bir zemin aradılar . Etrüsk dini de özellikle yiğitlik uygulaması üzerinde büyük bir etkiye sahipti . Efsanelere göre , Roma'nın dini kurumlarının çoğu kurucularına kadar izlenebiliyordu.Özellikle Numa Pompilius , Sabine ikinci Roma Kralı ile doğrudan müzakere, tanrılar . Bu arkaik din, Roma kimliğinin merkezi olarak görülen mos maiorum'un , "ataların yolu" veya basitçe "geleneğin" temeliydi .

Roma dini, do ut des "verebileceğini sana veriyorum" ilkesine dayalı olarak pratik ve sözleşmeli idi . Din , inanç veya dogmaya değil , bilgiye ve dua, ritüel ve fedakarlığın doğru uygulanmasına dayanıyordu, ancak Latin edebiyatı , ilahi olanın doğası ve insan ilişkileriyle olan ilişkisi hakkında öğrenilmiş spekülasyonları koruyor. Roma'nın entelektüel seçkinleri arasında en kuşkulu olanı bile , bir rahip olan Cicero gibi , dini bir sosyal düzenin kaynağı olarak görüyordu. As Roma İmparatorluğu genişletilmiş, başkente göç İtalyanlar arasında popüler oldu ki çoğu kendi yerel kültleri getirdi. Nihayetinde Hıristiyanlık bunlardan en başarılı olanıydı ve 380'de resmi devlet dini oldu.

Sıradan Romalılar için din, günlük yaşamın bir parçasıydı. [2] Her evde , ailenin yerli tanrılarına dua ve içkilerin sunulduğu bir ev tapınağı vardı. Mahalle mabetleri ve kaynaklar ve korular gibi kutsal yerler şehri süslüyordu. [3] Roma takvim dini ibadetlere halinde yapılandırıldı. Kadınlar , köleler ve çocukların hepsi bir dizi dini etkinliğe katıldı. Bazı kamu ritüelleri sadece kadınlar tarafından yürütülen ve kadınlar belki Roma'nın en ünlü papazlık, devlet destekli olanı oluşmuş olabilir Vestilleri eğiliminde, Roma'nın kutsal ocağa Hıristiyan egemenliği altında dağıldı kadar yüzyıllardır.

Overview[edit]

Augustus as Pontifex Maximus (Via Labicana Augustus)

The priesthoods of public religion were held by members of the elite classes. There was no principle analogous to separation of church and state in ancient Rome. During the Roman Republic (509–27 BC), the same men who were elected public officials might also serve as augurs and pontiffs. Priests married, raised families, and led politically active lives. Julius Caesar became pontifex maximus before he was elected consul.

The augurs read the will of the gods and supervised the marking of boundaries as a reflection of universal order, thus sanctioning Roman expansionism as a matter of divine destiny. The Roman triumph was at its core a religious procession in which the victorious general displayed his piety and his willingness to serve the public good by dedicating a portion of his spoils to the gods, especially Jupiter, who embodied just rule. As a result of the Punic Wars (264–146 BC), when Rome struggled to establish itself as a dominant power, many new temples were built by magistrates in fulfillment of a vow to a deity for assuring their military success.

As the Romans extended their dominance throughout the Mediterranean world, their policy in general was to absorb the deities and cults of other peoples rather than try to eradicate them,[4] since they believed that preserving tradition promoted social stability.[5] One way that Rome incorporated diverse peoples was by supporting their religious heritage, building temples to local deities that framed their theology within the hierarchy of Roman religion. Inscriptions throughout the Empire record the side-by-side worship of local and Roman deities, including dedications made by Romans to local gods.[6]

Cybele enthroned, with lion, cornucopia and Mural crown. Roman marble, c. 50 AD (Getty Museum)

By the height of the Empire, numerous international deities were cultivated at Rome and had been carried to even the most remote provinces, among them Cybele, Isis, Epona, and gods of solar monism such as Mithras and Sol Invictus, found as far north as Roman Britain. Foreign religions increasingly attracted devotees among Romans, who increasingly had ancestry from elsewhere in the Empire. Imported mystery religions, which offered initiates salvation in the afterlife, were a matter of personal choice for an individual, practiced in addition to carrying on one's family rites and participating in public religion. The mysteries, however, involved exclusive oaths and secrecy, conditions that conservative Romans viewed with suspicion as characteristic of "magic", conspiratorial (coniuratio), or subversive activity. Sporadic and sometimes brutal attempts were made to suppress religionists who seemed to threaten traditional morality and unity, as with the Senate's efforts to restrict the Bacchanals in 186 BC. Because Romans had never been obligated to cultivate one god or one cult only, religious tolerance was not an issue in the sense that it is for monotheistic systems.[7] The monotheistic rigor of Judaism posed difficulties for Roman policy that led at times to compromise and the granting of special exemptions, but sometimes to intractable conflict. For example, religious disputes helped cause the First Jewish–Roman War and the Bar Kokhba revolt.

In the wake of the Republic's collapse, state religion had adapted to support the new regime of the emperors. Augustus, the first Roman emperor, justified the novelty of one-man rule with a vast program of religious revivalism and reform. Public vows formerly made for the security of the republic now were directed at the well-being of the emperor. So-called "emperor worship" expanded on a grand scale the traditional Roman veneration of the ancestral dead and of the Genius, the divine tutelary of every individual. The Imperial cult became one of the major ways in which Rome advertised its presence in the provinces and cultivated shared cultural identity and loyalty throughout the Empire. Rejection of the state religion was tantamount to treason. This was the context for Rome's conflict with Christianity, which Romans variously regarded as a form of atheism and novel superstitio, while Christians considered Roman religion to be paganism. Ultimately, Roman polytheism was brought to an end with the adoption of Christianity as the official religion of the empire.

Founding myths and divine destiny[edit]

Relief panel from an altar to Venus and Mars depicting Romulus and Remus suckling the she-wolf, and gods representing Roman topography such as the Tiber and Palatine Hill

The Roman mythological tradition is particularly rich in historical myths, or legends, concerning the foundation and rise of the city. These narratives focus on human actors, with only occasional intervention from deities but a pervasive sense of divinely ordered destiny. For Rome's earliest period, history and myth are difficult to distinguish.[8]

According to mythology, Rome had a semi-divine ancestor in the Trojan refugee Aeneas, son of Venus, who was said to have established the nucleus of Roman religion when he brought the Palladium, Lares and Penates from Troy to Italy. These objects were believed in historical times to remain in the keeping of the Vestals, Rome's female priesthood. Aeneas, according to classical authors, had been given refuge by King Evander, a Greek exile from Arcadia, to whom were attributed other religious foundations: he established the Ara Maxima, "Greatest Altar", to Hercules at the site that would become the Forum Boarium, and, so the legend went, he was the first to celebrate the Lupercalia, an archaic festival in February that was celebrated as late as the 5th century of the Christian era.[9]

The myth of a Trojan founding with Greek influence was reconciled through an elaborate genealogy (the Latin kings of Alba Longa) with the well-known legend of Rome's founding by Romulus and Remus. The most common version of the twins' story displays several aspects of hero myth. Their mother, Rhea Silvia, had been ordered by her uncle the king to remain a virgin, in order to preserve the throne he had usurped from her father. Through divine intervention, the rightful line was restored when Rhea Silvia was impregnated by the god Mars. She gave birth to twins, who were duly exposed by order of the king but saved through a series of miraculous events.

Romulus and Remus regained their grandfather's throne and set out to build a new city, consulting with the gods through augury, a characteristic religious institution of Rome that is portrayed as existing from earliest times. The brothers quarrel while building the city walls, and Romulus kills Remus, an act that is sometimes seen as sacrificial. Fratricide thus became an integral part of Rome's founding myth.[10]

Romulus was credited with several religious institutions. He founded the Consualia festival, inviting the neighbouring Sabines to participate; the ensuing rape of the Sabine women by Romulus's men further embedded both violence and cultural assimilation in Rome's myth of origins. As a successful general, Romulus is also supposed to have founded Rome's first temple to Jupiter Feretrius and offered the spolia opima, the prime spoils taken in war, in the celebration of the first Roman triumph. Spared a mortal's death, Romulus was mysteriously spirited away and deified.[11]

Aeneas urged by the Penates to continue his journey to found Rome (4th century AD illustration)[12]

His Sabine successor Numa was pious and peaceable, and credited with numerous political and religious foundations, including the first Roman calendar; the priesthoods of the Salii, flamines, and Vestals; the cults of Jupiter, Mars, and Quirinus; and the Temple of Janus, whose doors stayed open in times of war but in Numa's time remained closed. After Numa's death, the doors to the Temple of Janus were supposed to have remained open until the reign of Augustus.[13]

Each of Rome's legendary or semi-legendary kings was associated with one or more religious institutions still known to the later Republic. Tullus Hostilius and Ancus Marcius instituted the fetial priests. The first "outsider" Etruscan king, Lucius Tarquinius Priscus, founded a Capitoline temple to the triad Jupiter, Juno and Minerva which served as the model for the highest official cult throughout the Roman world. The benevolent, divinely fathered Servius Tullius established the Latin League, its Aventine Temple to Diana, and the Compitalia to mark his social reforms. Servius Tullius was murdered and succeeded by the arrogant Tarquinius Superbus, whose expulsion marked the beginning of Rome as a republic with annually elected magistrates.[14]

Roman historians[15] regarded the essentials of Republican religion as complete by the end of Numa's reign, and confirmed as right and lawful by the Senate and people of Rome: the sacred topography of the city, its monuments and temples, the histories of Rome's leading families, and oral and ritual traditions.[16] According to Cicero, the Romans considered themselves the most religious of all peoples, and their rise to dominance was proof they received divine favor in return.[17]

Roman deities[edit]

Twelve principal deities (Di Consentes) corresponding to those honored at the lectisternium of 217 BC, represented on a 1st-century altar from Gabii that is rimmed by the zodiac.

Rome offers no native creation myth, and little mythography to explain the character of its deities, their mutual relationships or their interactions with the human world, but Roman theology acknowledged that di immortales (immortal gods) ruled all realms of the heavens and earth. There were gods of the upper heavens, gods of the underworld and a myriad of lesser deities between. Some evidently favoured Rome because Rome honoured them, but none were intrinsically, irredeemably foreign or alien.

The political, cultural and religious coherence of an emergent Roman super-state required a broad, inclusive and flexible network of lawful cults. At different times and in different places, the sphere of influence, character and functions of a divine being could expand, overlap with those of others, and be redefined as Roman. Change was embedded within existing traditions.[18]

Several versions of a semi-official, structured pantheon were developed during the political, social and religious instability of the Late Republican era. Jupiter, the most powerful of all gods and "the fount of the auspices upon which the relationship of the city with the gods rested", consistently personified the divine authority of Rome's highest offices, internal organization and external relations. During the archaic and early Republican eras, he shared his temple, some aspects of cult and several divine characteristics with Mars and Quirinus, who were later replaced by Juno and Minerva.[19]

Three goddesses on a panel of the Augustan Ara Pacis, consecrated in 9 BC; the iconography is open to multiple interpretations

A conceptual tendency toward triads may be indicated by the later agricultural or plebeian triad of Ceres, Liber and Libera, and by some of the complementary threefold deity-groupings of Imperial cult.[20] Other major and minor deities could be single, coupled, or linked retrospectively through myths of divine marriage and sexual adventure. These later Roman pantheistic hierarchies are part literary and mythographic, part philosophical creations, and often Greek in origin. The Hellenization of Latin literature and culture supplied literary and artistic models for reinterpreting Roman deities in light of the Greek Olympians, and promoted a sense that the two cultures had a shared heritage.[21]

The impressive, costly, and centralised rites to the deities of the Roman state were vastly outnumbered in everyday life by commonplace religious observances pertaining to an individual's domestic and personal deities, the patron divinities of Rome's various neighborhoods and communities, and the often idiosyncratic blends of official, unofficial, local and personal cults that characterised lawful Roman religion.[22]

In this spirit, a provincial Roman citizen who made the long journey from Bordeaux to Italy to consult the Sibyl at Tibur did not neglect his devotion to his own goddess from home:

I wander, never ceasing to pass through the whole world, but I am first and foremost a faithful worshiper of Onuava. I am at the ends of the earth, but the distance cannot tempt me to make my vows to another goddess. Love of the truth brought me to Tibur, but Onuava's favorable powers came with me. Thus, divine mother, far from my home-land, exiled in Italy, I address my vows and prayers to you no less.[23]

Greco-Roman Mystery Cults[edit]

Throughout the life of Rome, a numerous array of "mystery cults" appeared. These cults were generally founded upon legends or sacred stories, such as the tale of Orpheus. Several had a basis in other cultures, such as the Cult of Isis, an Egyptian goddess. The members generally knew the stories were pure legend, but they provided a model for their followers to obey. These cults had often expensive, long, or trying initiation processes, which differed between cults, but prospective members were promised with a path to a better atmosphere and an atmosphere that fostered social bonds, known as mystai. These bonds were generated due to the fact that most of these cults regularly practiced common meals among members, dances, ceremonies and rituals, and the aforementioned initiations. The focus of the cult, such as the focus on Orpheus among Orphic cults, did not necessarily dictate the theology of its members. The legendary tales were meant to guide members, but the deities involved tended to be a lesser focus. Mystery cults were present and generally accepted throughout much of Rome and provided a unique theological experience for their members.[24][25]

Holidays and festivals[edit]

Roman calendars show roughly forty annual religious festivals. Some lasted several days, others a single day or less: sacred days (dies fasti) outnumbered "non-sacred" days (dies nefasti).[26] A comparison of surviving Roman religious calendars suggests that official festivals were organized according to broad seasonal groups that allowed for different local traditions. Some of the most ancient and popular festivals incorporated ludi ("games", such as chariot races and theatrical performances), with examples including those held at Palestrina in honour of Fortuna Primigenia during Compitalia, and the Ludi Romani in honour of Liber.[27] Other festivals may have required only the presence and rites of their priests and acolytes,[28] or particular groups, such as women at the Bona Dea rites.[29]

This fresco from outside Pompeii shows Roman men celebrating a religious festival, probably the Compitalia.

Other public festivals were not required by the calendar, but occasioned by events. The triumph of a Roman general was celebrated as the fulfillment of religious vows, though these tended to be overshadowed by the political and social significance of the event. During the late Republic, the political elite competed to outdo each other in public display, and the ludi attendant on a triumph were expanded to include gladiator contests. Under the Principate, all such spectacular displays came under Imperial control: the most lavish were subsidised by emperors, and lesser events were provided by magistrates as a sacred duty and privilege of office. Additional festivals and games celebrated Imperial accessions and anniversaries. Others, such as the traditional Republican Secular Games to mark a new era (saeculum), became imperially funded to maintain traditional values and a common Roman identity. That the spectacles retained something of their sacral aura even in late antiquity is indicated by the admonitions of the Church Fathers that Christians should not take part.[30]

The meaning and origin of many archaic festivals baffled even Rome's intellectual elite, but the more obscure they were, the greater the opportunity for reinvention and reinterpretation – a fact lost neither on Augustus in his program of religious reform, which often cloaked autocratic innovation, nor on his only rival as mythmaker of the era, Ovid. In his Fasti, a long-form poem covering Roman holidays from January to June, Ovid presents a unique look at Roman antiquarian lore, popular customs, and religious practice that is by turns imaginative, entertaining, high-minded, and scurrilous;[31] not a priestly account, despite the speaker's pose as a vates or inspired poet-prophet, but a work of description, imagination and poetic etymology that reflects the broad humor and burlesque spirit of such venerable festivals as the Saturnalia, Consualia, and feast of Anna Perenna on the Ides of March, where Ovid treats the assassination of the newly deified Julius Caesar as utterly incidental to the festivities among the Roman people.[32] But official calendars preserved from different times and places also show a flexibility in omitting or expanding events, indicating that there was no single static and authoritative calendar of required observances. In the later Empire under Christian rule, the new Christian festivals were incorporated into the existing framework of the Roman calendar, alongside at least some of the traditional festivals.[33]

Temples and shrines[edit]

Portico of the Temple of Antoninus and Faustina, later incorporated into a church

Public religious ceremonies of the official Roman religion took place outdoors, and not within the temple building. Some ceremonies were processions that started at, visited, or ended with a temple or shrine, where a ritual object might be stored and brought out for use, or where an offering would be deposited. Sacrifices, chiefly of animals, would take place at an open-air altar within the templum or precinct, often to the side of the steps leading up to the raised portico. The main room (cella) inside a temple housed the cult image of the deity to whom the temple was dedicated, and often a small altar for incense or libations. It might also display art works looted in war and rededicated to the gods. It is not clear how accessible the interiors of temples were to the general public.

The Latin word templum originally referred not to the temple building itself, but to a sacred space surveyed and plotted ritually through augury: "The architecture of the ancient Romans was, from first to last, an art of shaping space around ritual."[34] The Roman architect Vitruvius always uses the word templum to refer to this sacred precinct, and the more common Latin words aedes, delubrum, or fanum for a temple or shrine as a building. The ruins of temples are among the most visible monuments of ancient Roman culture.

Temple buildings and shrines within the city commemorated significant political settlements in its development: the Aventine Temple of Diana supposedly marked the founding of the Latin League under Servius Tullius.[35] Many temples in the Republican era were built as the fulfillment of a vow made by a general in exchange for a victory.

Religious practice[edit]

Prayers, vows, and oaths[edit]

All sacrifices and offerings required an accompanying prayer to be effective. Pliny the Elder declared that "a sacrifice without prayer is thought to be useless and not a proper consultation of the gods."[36] Prayer by itself, however, had independent power. The spoken word was thus the single most potent religious action, and knowledge of the correct verbal formulas the key to efficacy.[37] Accurate naming was vital for tapping into the desired powers of the deity invoked, hence the proliferation of cult epithets among Roman deities.[38] Public prayers (prex) were offered loudly and clearly by a priest on behalf of the community. Public religious ritual had to be enacted by specialists and professionals faultlessly; a mistake might require that the action, or even the entire festival, be repeated from the start.[39] The historian Livy reports an occasion when the presiding magistrate at the Latin festival forgot to include the "Roman people" among the list of beneficiaries in his prayer; the festival had to be started over.[40] Even private prayer by an individual was formulaic, a recitation rather than a personal expression, though selected by the individual for a particular purpose or occasion.[41]

Oaths—sworn for the purposes of business, clientage and service, patronage and protection, state office, treaty and loyalty—appealed to the witness and sanction of deities. Refusal to swear a lawful oath (sacramentum) and breaking a sworn oath carried much the same penalty: both repudiated the fundamental bonds between the human and divine.[38] A votum or vow was a promise made to a deity, usually an offer of sacrifices or a votive offering in exchange for benefits received.

Sacrifice[edit]

Roman relief depicting a scene of sacrifice, with libations at a flaming altar and the victimarius carrying the sacrificial axe

In Latin, the word sacrificium means the performance of an act that renders something sacer, sacred. Sacrifice reinforced the powers and attributes of divine beings, and inclined them to render benefits in return (the principle of do ut des).

Offerings to household deities were part of daily life. Lares might be offered spelt wheat and grain-garlands, grapes and first fruits in due season, honey cakes and honeycombs, wine and incense,[42] food that fell to the floor during any family meal,[43] or at their Compitalia festival, honey-cakes and a pig on behalf of the community.[44] Their supposed underworld relatives, the malicious and vagrant Lemures, might be placated with midnight offerings of black beans and spring water.[45]

Animal sacrifice[edit]

The most potent offering was animal sacrifice, typically of domesticated animals such as cattle, sheep and pigs. Each was the best specimen of its kind, cleansed, clad in sacrificial regalia and garlanded; the horns of oxen might be gilded. Sacrifice sought the harmonisation of the earthly and divine, so the victim must seem willing to offer its own life on behalf of the community; it must remain calm and be quickly and cleanly dispatched.[46]

Sacrifice to deities of the heavens (di superi, "gods above") was performed in daylight, and under the public gaze. Deities of the upper heavens required white, infertile victims of their own sex: Juno a white heifer (possibly a white cow); Jupiter a white, castrated ox (bos mas) for the annual oath-taking by the consuls. Di superi with strong connections to the earth, such as Mars, Janus, Neptune and various genii – including the Emperor's – were offered fertile victims. After the sacrifice, a banquet was held; in state cults, the images of honoured deities took pride of place on banqueting couches and by means of the sacrificial fire consumed their proper portion (exta, the innards). Rome's officials and priests reclined in order of precedence alongside and ate the meat; lesser citizens may have had to provide their own.[47]

Denarius issued under Augustus, with a bust of Venus on the obverse, and ritual implements on the reverse: clockwise from top right, the augur's staff (lituus), libation bowl (patera), tripod, and ladle (simpulum)

Chthonic gods such as Dis pater, the di inferi ("gods below"), and the collective shades of the departed (di Manes) were given dark, fertile victims in nighttime rituals. Animal sacrifice usually took the form of a holocaust or burnt offering, and there was no shared banquet, as "the living cannot share a meal with the dead".[48] Ceres and other underworld goddesses of fruitfulness were sometimes offered pregnant female animals; Tellus was given a pregnant cow at the Fordicidia festival. Color had a general symbolic value for sacrifices. Demigods and heroes, who belonged to the heavens and the underworld, were sometimes given black-and-white victims. Robigo (or Robigus) was given red dogs and libations of red wine at the Robigalia for the protection of crops from blight and red mildew.[47]

A sacrifice might be made in thanksgiving or as an expiation of a sacrilege or potential sacrilege (piaculum);[49]a piaculum might also be offered as a sort of advance payment; the Arval Brethren, for instance, offered a piaculum before entering their sacred grove with an iron implement, which was forbidden, as well as after.[50]The pig was a common victim for a piaculum.[51]

The same divine agencies who caused disease or harm also had the power to avert it, and so might be placated in advance. Divine consideration might be sought to avoid the inconvenient delays of a journey, or encounters with banditry, piracy and shipwreck, with due gratitude to be rendered on safe arrival or return. In times of great crisis, the Senate could decree collective public rites, in which Rome's citizens, including women and children, moved in procession from one temple to the next, supplicating the gods.[52]

Extraordinary circumstances called for extraordinary sacrifice: in one of the many crises of the Second Punic War, Jupiter Capitolinus was promised every animal born that spring (see ver sacrum), to be rendered after five more years of protection from Hannibal and his allies.[53] The "contract" with Jupiter is exceptionally detailed. All due care would be taken of the animals. If any died or were stolen before the scheduled sacrifice, they would count as already sacrificed, since they had already been consecrated. Normally, if the gods failed to keep their side of the bargain, the offered sacrifice would be withheld. In the imperial period, sacrifice was withheld following Trajan's death because the gods had not kept the Emperor safe for the stipulated period.[54] In Pompeii, the Genius of the living emperor was offered a bull: presumably a standard practise in Imperial cult, though minor offerings (incense and wine) were also made.[55]

The exta were the entrails of a sacrificed animal, comprising in Cicero's enumeration the gall bladder (fel), liver (iecur), heart (cor), and lungs (pulmones).[56] The exta were exposed for litatio (divine approval) as part of Roman liturgy, but were "read" in the context of the disciplina Etrusca. As a product of Roman sacrifice, the exta and blood are reserved for the gods, while the meat (viscera) is shared among human beings in a communal meal. The exta of bovine victims were usually stewed in a pot (olla or aula), while those of sheep or pigs were grilled on skewers. When the deity's portion was cooked, it was sprinkled with mola salsa (ritually prepared salted flour) and wine, then placed in the fire on the altar for the offering; the technical verb for this action was porricere.[57]

Human sacrifice[edit]

Human sacrifice in ancient Rome was rare but documented. After the Roman defeat at Cannae two Gauls and two Greeks were buried under the Forum Boarium, in a stone chamber "which had on a previous occasion [228 BC] also been polluted by human victims, a practice most repulsive to Roman feelings".[58] Livy avoids the word "sacrifice" in connection with this bloodless human life-offering; Plutarch does not. The rite was apparently repeated in 113 BC, preparatory to an invasion of Gaul. Its religious dimensions and purpose remain uncertain.[59]

In the early stages of the First Punic War (264 BC) the first known Roman gladiatorial munus was held, described as a funeral blood-rite to the manes of a Roman military aristocrat.[60] The gladiator munus was never explicitly acknowledged as a human sacrifice, probably because death was not its inevitable outcome or purpose. Even so, the gladiators swore their lives to the gods, and the combat was dedicated as an offering to the Di Manes or the revered souls of deceased human beings. The event was therefore a sacrificium in the strict sense of the term, and Christian writers later condemned it as human sacrifice.[61]

The small woollen dolls called Maniae, hung on the Compitalia shrines, were thought a symbolic replacement for child-sacrifice to Mania, as Mother of the Lares. The Junii took credit for its abolition by their ancestor L. Junius Brutus, traditionally Rome's Republican founder and first consul.[62] Political or military executions were sometimes conducted in such a way that they evoked human sacrifice, whether deliberately or in the perception of witnesses; Marcus Marius Gratidianus was a gruesome example.

Officially, human sacrifice was obnoxious "to the laws of gods and men". The practice was a mark of the barbarians, attributed to Rome's traditional enemies such as the Carthaginians and Gauls. Rome banned it on several occasions under extreme penalty. A law passed in 81 BC characterised human sacrifice as murder committed for magical purposes. Pliny saw the ending of human sacrifice conducted by the druids as a positive consequence of the conquest of Gaul and Britain. Despite an empire-wide ban under Hadrian, human sacrifice may have continued covertly in North Africa and elsewhere.[63]

Domestic and private cult[edit]

Small bronze statues of gods for a lararium (1st to 3rd century AD, Vindobona)

The mos maiorum established the dynastic authority and obligations of the citizen-paterfamilias ("the father of the family" or the "owner of the family estate"). He had priestly duties to his lares, domestic penates, ancestral Genius and any other deities with whom he or his family held an interdependent relationship. His own dependents, who included his slaves and freedmen, owed cult to his Genius.[64][65]

Genius was the essential spirit and generative power – depicted as a serpent or as a perennial youth, often winged – within an individual and their clan (gens (pl. gentes). A paterfamilias could confer his name, a measure of his genius and a role in his household rites, obligations and honours upon those he fathered or adopted. His freed slaves owed him similar obligations.[66]

A pater familias was the senior priest of his household. He offered daily cult to his lares and penates, and to his di parentes/divi parentes at his domestic shrines and in the fires of the household hearth.[67] His wife (mater familias) was responsible for the household's cult to Vesta. In rural estates, bailiffs seem to have been responsible for at least some of the household shrines (lararia) and their deities. Household cults had state counterparts. In Vergil's Aeneid, Aeneas brought the Trojan cult of the lares and penates from Troy, along with the Palladium which was later installed in the temple of Vesta.[68]

Religio and the state[edit]

Portrait of the emperor Antoninus Pius (reigned 138–161 AD) in ritual attire as an Arval Brother

Roman religio (religion) was an everyday and vital affair, a cornerstone of the mos maiorum, Roman tradition or ancestral custom.

Care for the gods, the very meaning of religio, had therefore to go through life, and one might thus understand why Cicero wrote that religion was "necessary". Religious behavior – pietas in Latin, eusebeia in Greek – belonged to action and not to contemplation. Consequently religious acts took place wherever the faithful were: in houses, boroughs, associations, cities, military camps, cemeteries, in the country, on boats. 'When pious travelers happen to pass by a sacred grove or a cult place on their way, they are used to make a vow, or a fruit offering, or to sit down for a while' (Apuleius, Florides 1.1).[69]

Religious law centered on the ritualised system of honours and sacrifice that brought divine blessings, according to the principle do ut des ("I give, that you might give"). Proper, respectful religio brought social harmony and prosperity. Religious neglect was a form of atheism: impure sacrifice and incorrect ritual were vitia (impious errors). Excessive devotion, fearful grovelling to deities and the improper use or seeking of divine knowledge were superstitio. Any of these moral deviations could cause divine anger (ira deorum) and therefore harm the State.[70] The official deities of the state were identified with its lawful offices and institutions, and Romans of every class were expected to honour the beneficence and protection of mortal and divine superiors. Participation in public rites showed a personal commitment to their community and its values.[71]

Official cults were state funded as a "matter of public interest" (res publica). Non-official but lawful cults were funded by private individuals for the benefit of their own communities. The difference between public and private cult is often unclear. Individuals or collegial associations could offer funds and cult to state deities. The public Vestals prepared ritual substances for use in public and private cults, and held the state-funded (thus public) opening ceremony for the Parentalia festival, which was otherwise a private rite to household ancestors. Some rites of the domus (household) were held in public places but were legally defined as privata in part or whole. All cults were ultimately subject to the approval and regulation of the censor and pontifices.[72]

Public priesthoods and religious law[edit]

Flamines wearing their distinctive pointed headgear (grouped to the left), in a panel from the Ara Pacis

Rome had no separate priestly caste or class. The highest authority within a community usually sponsored its cults and sacrifices, officiated as its priest and promoted its assistants and acolytes. Specialists from the religious colleges and professionals such as haruspices and oracles were available for consultation. In household cult, the paterfamilias functioned as priest, and members of his familia as acolytes and assistants. Public cults required greater knowledge and expertise. The earliest public priesthoods were probably the flamines (the singular is flamen), attributed to king Numa: the major flamines, dedicated to Jupiter, Mars and Quirinus, were traditionally drawn from patrician families. Twelve lesser flamines were each dedicated to a single deity, whose archaic nature is indicated by the relative obscurity of some. Flamines were constrained by the requirements of ritual purity; Jupiter's flamen in particular had virtually no simultaneous capacity for a political or military career.[73]

In the Regal era, a rex sacrorum (king of the sacred rites) supervised regal and state rites in conjunction with the king (rex) or in his absence, and announced the public festivals. He had little or no civil authority. With the abolition of monarchy, the collegial power and influence of the Republican pontifices increased. By the late Republican era, the flamines were supervised by the pontifical collegia. The rex sacrorum had become a relatively obscure priesthood with an entirely symbolic title: his religious duties still included the daily, ritual announcement of festivals and priestly duties within two or three of the latter but his most important priestly role – the supervision of the Vestals and their rites – fell to the more politically powerful and influential pontifex maximus.[74]

Public priests were appointed by the collegia. Once elected, a priest held permanent religious authority from the eternal divine, which offered him lifetime influence, privilege and immunity. Therefore, civil and religious law limited the number and kind of religious offices allowed an individual and his family. Religious law was collegial and traditional; it informed political decisions, could overturn them, and was difficult to exploit for personal gain.[75]

Priesthood was a costly honour: in traditional Roman practice, a priest drew no stipend. Cult donations were the property of the deity, whose priest must provide cult regardless of shortfalls in public funding – this could mean subsidy of acolytes and all other cult maintenance from personal funds.[76] For those who had reached their goal in the Cursus honorum, permanent priesthood was best sought or granted after a lifetime's service in military or political life, or preferably both: it was a particularly honourable and active form of retirement which fulfilled an essential public duty. For a freedman or slave, promotion as one of the Compitalia seviri offered a high local profile, and opportunities in local politics; and therefore business.[77]

During the Imperial era, priesthood of the Imperial cult offered provincial elites full Roman citizenship and public prominence beyond their single year in religious office; in effect, it was the first step in a provincial cursus honorum. In Rome, the same Imperial cult role was performed by the Arval Brethren, once an obscure Republican priesthood dedicated to several deities, then co-opted by Augustus as part of his religious reforms. The Arvals offered prayer and sacrifice to Roman state gods at various temples for the continued welfare of the Imperial family on their birthdays, accession anniversaries and to mark extraordinary events such as the quashing of conspiracy or revolt. Every 3 January they consecrated the annual vows and rendered any sacrifice promised in the previous year, provided the gods had kept the Imperial family safe for the contracted time.[78]

The Vestals[edit]

A Roman sculpture depicting a Vestal

The Vestals were a public priesthood of six women devoted to the cultivation of Vesta, goddess of the hearth of the Roman state and its vital flame. A girl chosen to be a Vestal achieved unique religious distinction, public status and privileges, and could exercise considerable political influence. Upon entering her office, a Vestal was emancipated from her father's authority. In archaic Roman society, these priestesses were the only women not required to be under the legal guardianship of a man, instead answering directly to the Pontifex Maximus.[79]

A Vestal's dress represented her status outside the usual categories that defined Roman women, with elements of both virgin bride and daughter, and Roman matron and wife.[80] Unlike male priests, Vestals were freed of the traditional obligations of marrying and producing children, and were required to take a vow of chastity that was strictly enforced: a Vestal polluted by the loss of her chastity while in office was buried alive.[81] Thus the exceptional honor accorded a Vestal was religious rather than personal or social; her privileges required her to be fully devoted to the performance of her duties, which were considered essential to the security of Rome.[82]

The Vestals embody the profound connection between domestic cult and the religious life of the community.[83] Any householder could rekindle their own household fire from Vesta's flame. The Vestals cared for the Lares and Penates of the state that were the equivalent of those enshrined in each home. Besides their own festival of Vestalia, they participated directly in the rites of Parilia, Parentalia and Fordicidia. Indirectly, they played a role in every official sacrifice; among their duties was the preparation of the mola salsa, the salted flour that was sprinkled on every sacrificial victim as part of its immolation.[84]

One mythological tradition held that the mother of Romulus and Remus was a Vestal virgin of royal blood. A tale of miraculous birth also attended on Servius Tullius, sixth king of Rome, son of a virgin slave-girl impregnated by a disembodied phallus arising mysteriously on the royal hearth; the story was connected to the fascinus that was among the cult objects under the guardianship of the Vestals.

Augustus' religious reformations raised the funding and public profile of the Vestals. They were given high-status seating at games and theatres. The emperor Claudius appointed them as priestesses to the cult of the deified Livia, wife of Augustus.[85] They seem to have retained their religious and social distinctions well into the 4th century, after political power within the Empire had shifted to the Christians. When the Christian emperor Gratian refused the office of pontifex maximus, he took steps toward the dissolution of the order. His successor Theodosius I extinguished Vesta's sacred fire and vacated her temple.

Augury[edit]

Public religion took place within a sacred precinct that had been marked out ritually by an augur. The original meaning of the Latin word templum was this sacred space, and only later referred to a building.[47] Rome itself was an intrinsically sacred space; its ancient boundary (pomerium) had been marked by Romulus himself with oxen and plough; what lay within was the earthly home and protectorate of the gods of the state. In Rome, the central references for the establishment of an augural templum appear to have been the Via Sacra (Sacred Way) and the pomerium.[86] Magistrates sought divine opinion of proposed official acts through an augur, who read the divine will through observations made within the templum before, during and after an act of sacrifice.[87]

Divine disapproval could arise through unfit sacrifice, errant rites (vitium) or an unacceptable plan of action. If an unfavourable sign was given, the magistrate could repeat the sacrifice until favourable signs were seen, consult with his augural colleagues, or abandon the project. Magistrates could use their right of augury (ius augurum) to adjourn and overturn the process of law, but were obliged to base their decision on the augur's observations and advice. For Cicero, himself an augur, this made the augur the most powerful authority in the Late Republic.[88] By his time (mid 1st century BC) augury was supervised by the college of pontifices, whose powers were increasingly woven into the magistracies of the cursus honorum.[89]

Haruspicy[edit]

The bronze Liver of Piacenza is an Etruscan artifact that probably served as an instructional model for the haruspex

Haruspicy was also used in public cult, under the supervision of the augur or presiding magistrate. The haruspices divined the will of the gods through examination of entrails after sacrifice, particularly the liver. They also interpreted omens, prodigies and portents, and formulated their expiation. Most Roman authors describe haruspicy as an ancient, ethnically Etruscan "outsider" religious profession, separate from Rome's internal and largely unpaid priestly hierarchy, essential but never quite respectable.[90] During the mid-to-late Republic, the reformist Gaius Gracchus, the populist politician-general Gaius Marius and his antagonist Sulla, and the "notorious Verres" justified their very different policies by the divinely inspired utterances of private diviners. The Senate and armies used the public haruspices: at some time during the late Republic, the Senate decreed that Roman boys of noble family be sent to Etruria for training in haruspicy and divination. Being of independent means, they would be better motivated to maintain a pure, religious practice for the public good.[91] The motives of private haruspices – especially females – and their clients were officially suspect: none of this seems to have troubled Marius, who employed a Syrian prophetess.[92]

Omens and prodigies[edit]

Omens observed within or from a divine augural templum – especially the flight of birds – were sent by the gods in response to official queries. A magistrate with ius augurium (the right of augury) could declare the suspension of all official business for the day (obnuntiato) if he deemed the omens unfavourable.[93] Conversely, an apparently negative omen could be re-interpreted as positive, or deliberately blocked from sight.[94]

Prodigies were transgressions in the natural, predictable order of the cosmos – signs of divine anger that portended conflict and misfortune. The Senate decided whether a reported prodigy was false, or genuine and in the public interest, in which case it was referred to the public priests, augurs and haruspices for ritual expiation.[95] In 207 BC, during one of the Punic Wars' worst crises, the Senate dealt with an unprecedented number of confirmed prodigies whose expiation would have involved "at least twenty days" of dedicated rites.[96]

Livy presents these as signs of widespread failure in Roman religio. The major prodigies included the spontaneous combustion of weapons, the apparent shrinking of the sun's disc, two moons in a daylit sky, a cosmic battle between sun and moon, a rain of red-hot stones, a bloody sweat on statues, and blood in fountains and on ears of corn: all were expiated by sacrifice of "greater victims". The minor prodigies were less warlike but equally unnatural; sheep become goats, a hen become a cock (and vice versa) – these were expiated with "lesser victims". The discovery of an androgynous four-year-old child was expiated by its drowning[97] and the holy procession of 27 virgins to the temple of Juno Regina, singing a hymn to avert disaster: a lightning strike during the hymn rehearsals required further expiation.[98] Religious restitution is proved only by Rome's victory.[99][100]

In the wider context of Graeco-Roman religious culture, Rome's earliest reported portents and prodigies stand out as atypically dire. Whereas for Romans, a comet presaged misfortune, for Greeks it might equally signal a divine or exceptionally fortunate birth.[101] In the late Republic, a daytime comet at the murdered Julius Caesar's funeral games confirmed his deification; a discernible Greek influence on Roman interpretation.[102]

Funerals and the afterlife[edit]

Roman beliefs about an afterlife varied, and are known mostly for the educated elite who expressed their views in terms of their chosen philosophy. The traditional care of the dead, however, and the perpetuation after death of their status in life were part of the most archaic practices of Roman religion. Ancient votive deposits to the noble dead of Latium and Rome suggest elaborate and costly funeral offerings and banquets in the company of the deceased, an expectation of afterlife and their association with the gods.[103] As Roman society developed, its Republican nobility tended to invest less in spectacular funerals and extravagant housing for their dead, and more on monumental endowments to the community, such as the donation of a temple or public building whose donor was commemorated by his statue and inscribed name.[104] Persons of low or negligible status might receive simple burial, with such grave goods as relatives could afford.

This funerary stele, one of the earliest Christian inscriptions (3rd century), combines the traditional abbreviation D. M., for Dis Manibus, "to the Manes," with the Christian motto Ikhthus zōntōn ("fish of the living") in Greek; the deceased's name is in Latin.

Funeral and commemorative rites varied according to wealth, status and religious context. In Cicero's time, the better-off sacrificed a sow at the funeral pyre before cremation. The dead consumed their portion in the flames of the pyre, Ceres her portion through the flame of her altar, and the family at the site of the cremation. For the less well-off, inhumation with "a libation of wine, incense, and fruit or crops was sufficient". Ceres functioned as an intermediary between the realms of the living and the dead: the deceased had not yet fully passed to the world of the dead and could share a last meal with the living. The ashes (or body) were entombed or buried. On the eighth day of mourning, the family offered further sacrifice, this time on the ground; the shade of the departed was assumed to have passed entirely into the underworld. They had become one of the di Manes, who were collectively celebrated and appeased at the Parentalia, a multi-day festival of remembrance in February.[105]

A standard Roman funerary inscription is Dis Manibus (to the Manes-gods). Regional variations include its Greek equivalent, theoîs katachthoníois[106] and Lugdunum's commonplace but mysterious "dedicated under the trowel" (sub ascia dedicare).[107]

In the later Imperial era, the burial and commemorative practises of Christian and non-Christians overlapped. Tombs were shared by Christian and non-Christian family members, and the traditional funeral rites and feast of novemdialis found a part-match in the Christian Constitutio Apostolica.[108] The customary offers of wine and food to the dead continued; St Augustine (following St Ambrose) feared that this invited the "drunken" practices of Parentalia but commended funeral feasts as a Christian opportunity to give alms of food to the poor. Christians attended Parentalia and its accompanying Feralia and Caristia in sufficient numbers for the Council of Tours to forbid them in AD 567. Other funerary and commemorative practices were very different. Traditional Roman practice spurned the corpse as a ritual pollution; inscriptions noted the day of birth and duration of life. The Christian Church fostered the veneration of saintly relics, and inscriptions marked the day of death as a transition to "new life".[109]

Religion and the military[edit]

A genius of the legion (2nd–3rd century CE)

Military success was achieved through a combination of personal and collective virtus (roughly, "manly virtue") and the divine will: lack of virtus, civic or private negligence in religio and the growth of superstitio provoked divine wrath and led to military disaster. Military success was the touchstone of a special relationship with the gods, and to Jupiter Capitolinus in particular; triumphal generals were dressed as Jupiter, and laid their victor's laurels at his feet.[110][111]

Roman commanders offered vows to be fulfilled after success in battle or siege; and further vows to expiate their failures. Camillus promised Veii's goddess Juno a temple in Rome as incentive for her desertion (evocatio), conquered the city in her name, brought her cult statue to Rome "with miraculous ease" and dedicated a temple to her on the Aventine Hill.[112]

Roman camps followed a standard pattern for defense and religious ritual; in effect they were Rome in miniature. The commander's headquarters stood at the centre; he took the auspices on a dais in front. A small building behind housed the legionary standards, the divine images used in religious rites and in the Imperial era, the image of the ruling emperor. In one camp, this shrine is even called Capitolium. The most important camp-offering appears to have been the suovetaurilia performed before a major, set battle. A ram, a boar and a bull were ritually garlanded, led around the outer perimeter of the camp (a lustratio exercitus) and in through a gate, then sacrificed: Trajan's column shows three such events from his Dacian wars. The perimeter procession and sacrifice suggest the entire camp as a divine templum; all within are purified and protected.[113]

Panel from Trajan's Column depicting the lustral procession of the suovetaurilia victims under military standards

Each camp had its own religious personnel; standard bearers, priestly officers and their assistants, including a haruspex, and housekeepers of shrines and images. A senior magistrate-commander (sometimes even a consul) headed it, his chain of subordinates ran it and a ferocious system of training and discipline ensured that every citizen-soldier knew his duty. As in Rome, whatever gods he served in his own time seem to have been his own business; legionary forts and vici included shrines to household gods, personal deities and deities otherwise unknown.[114]

From the earliest Imperial era, citizen legionaries and provincial auxiliaries gave cult to the emperor and his familia on Imperial accessions, anniversaries and their renewal of annual vows. They celebrated Rome's official festivals in absentia, and had the official triads appropriate to their function – in the Empire, Jupiter, Victoria and Concordia were typical. By the early Severan era, the military also offered cult to the Imperial divi, the current emperor's numen, genius and domus (or familia), and special cult to the Empress as "mother of the camp". The near ubiquitous legionary shrines to Mithras of the later Imperial era were not part of official cult until Mithras was absorbed into Solar and Stoic Monism as a focus of military concordia and Imperial loyalty.[115][116][117]

A votive statue of Jupiter Dolichenus dedicated by a centurion for the wellbeing of the emperor (Carnuntum, 3rd century)

The devotio was the most extreme offering a Roman general could make, promising to offer his own life in battle along with the enemy as an offering to the underworld gods. Livy offers a detailed account of the devotio carried out by Decius Mus; family tradition maintained that his son and grandson, all bearing the same name, also devoted themselves. Before the battle, Decius is granted a prescient dream that reveals his fate. When he offers sacrifice, the victim's liver appears "damaged where it refers to his own fortunes". Otherwise, the haruspex tells him, the sacrifice is entirely acceptable to the gods. In a prayer recorded by Livy, Decius commits himself and the enemy to the dii Manes and Tellus, charges alone and headlong into the enemy ranks, and is killed; his action cleanses the sacrificial offering. Had he failed to die, his sacrificial offering would have been tainted and therefore void, with possibly disastrous consequences.[118] The act of devotio is a link between military ethics and those of the Roman gladiator.

The efforts of military commanders to channel the divine will were on occasion less successful. In the early days of Rome's war against Carthage, the commander Publius Claudius Pulcher (consul 249 BC) launched a sea campaign "though the sacred chickens would not eat when he took the auspices". In defiance of the omen, he threw them into the sea, "saying that they might drink, since they would not eat. He was defeated, and on being bidden by the Senate to appoint a dictator, he appointed his messenger Glycias, as if again making a jest of his country's peril." His impiety not only lost the battle but ruined his career.[119]

Women and religion[edit]

Roman women were present at most festivals and cult observances. Some rituals specifically required the presence of women, but their active participation was limited. As a rule women did not perform animal sacrifice, the central rite of most major public ceremonies.[120] In addition to the public priesthood of the Vestals, some cult practices were reserved for women only. The rites of the Bona Dea excluded men entirely.[121] Because women enter the public record less frequently than men, their religious practices are less known, and even family cults were headed by the paterfamilias. A host of deities, however, are associated with motherhood. Juno, Diana, Lucina, and specialized divine attendants presided over the life-threatening act of giving birth and the perils of caring for a baby at a time when the infant mortality rate was as high as 40 percent.

Literary sources vary in their depiction of women's religiosity: some represent women as paragons of Roman virtue and devotion, but also inclined by temperament to self-indulgent religious enthusiasms, novelties and the seductions of superstitio.[122]

Superstitio and magic[edit]

Mosaic from Pompeii depicting masked characters in a scene from a play: two women consult a witch

Excessive devotion and enthusiasm in religious observance were superstitio, in the sense of "doing or believing more than was necessary",[123] to which women and foreigners were considered particularly prone.[124] The boundary between religio and superstitio is not clearly defined. The famous tirade of Lucretius, the Epicurean rationalist, against what is usually translated as "superstition" was in fact aimed at excessive religio. Roman religion was based on knowledge rather than faith,[125] but superstitio was viewed as an "inappropriate desire for knowledge"; in effect, an abuse of religio.[123]

In the everyday world, many individuals sought to divine the future, influence it through magic, or seek vengeance with help from "private" diviners. The state-sanctioned taking of auspices was a form of public divination with the intent of ascertaining the will of the gods, not foretelling the future. Secretive consultations between private diviners and their clients were thus suspect. So were divinatory techniques such as astrology when used for illicit, subversive or magical purposes. Astrologers and magicians were officially expelled from Rome at various times, notably in 139 BC and 33 BC. In 16 BC Tiberius expelled them under extreme penalty because an astrologer had predicted his death. "Egyptian rites" were particularly suspect: Augustus banned them within the pomerium to doubtful effect; Tiberius repeated and extended the ban with extreme force in AD 19.[126] Despite several Imperial bans, magic and astrology persisted among all social classes. In the late 1st century AD, Tacitus observed that astrologers "would always be banned and always retained at Rome".[127][128][129]

In the Graeco-Roman world, practitioners of magic were known as magi (singular magus), a "foreign" title of Persian priests. Apuleius, defending himself against accusations of casting magic spells, defined the magician as "in popular tradition (more vulgari)... someone who, because of his community of speech with the immortal gods, has an incredible power of spells (vi cantaminum) for everything he wishes to."[130] Pliny the Elder offers a thoroughly skeptical "History of magical arts" from their supposed Persian origins to Nero's vast and futile expenditure on research into magical practices in an attempt to control the gods.[131] Philostratus takes pains to point out that the celebrated Apollonius of Tyana was definitely not a magus, "despite his special knowledge of the future, his miraculous cures, and his ability to vanish into thin air".[132]

Lucan depicts Sextus Pompeius, the doomed son of Pompey the Great, as convinced "the gods of heaven knew too little" and awaiting the Battle of Pharsalus by consulting with the Thessalian witch Erichtho, who practices necromancy and inhabits deserted graves, feeding on rotting corpses. Erichtho, it is said, can arrest "the rotation of the heavens and the flow of rivers" and make "austere old men blaze with illicit passions". She and her clients are portrayed as undermining the natural order of gods, mankind and destiny. A female foreigner from Thessaly, notorious for witchcraft, Erichtho is the stereotypical witch of Latin literature,[133] along with Horace's Canidia.

Bound tablets with magic inscriptions from late antiquity

The Twelve Tables forbade any harmful incantation (malum carmen, or 'noisome metrical charm'); this included the "charming of crops from one field to another" (excantatio frugum) and any rite that sought harm or death to others. Chthonic deities functioned at the margins of Rome's divine and human communities; although sometimes the recipients of public rites, these were conducted outside the sacred boundary of the pomerium. Individuals seeking their aid did so away from the public gaze, during the hours of darkness. Burial grounds and isolated crossroads were among the likely portals.[134] The barrier between private religious practices and "magic" is permeable, and Ovid gives a vivid account of rites at the fringes of the public Feralia festival that are indistinguishable from magic: an old woman squats among a circle of younger women, sews up a fish-head, smears it with pitch, then pierces and roasts it to "bind hostile tongues to silence". By this she invokes Tacita, the "Silent One" of the underworld.

Archaeology confirms the widespread use of binding spells (defixiones), magical papyri and so-called "voodoo dolls" from a very early era. Around 250 defixiones have been recovered just from Roman Britain, in both urban and rural settings. Some seek straightforward, usually gruesome revenge, often for a lover's offense or rejection. Others appeal for divine redress of wrongs, in terms familiar to any Roman magistrate, and promise a portion of the value (usually small) of lost or stolen property in return for its restoration. None of these defixiones seem produced by, or on behalf of the elite, who had more immediate recourse to human law and justice. Similar traditions existed throughout the empire, persisting until around the 7th century AD, well into the Christian era.[135]

History of Roman religion[edit]

Religion and politics[edit]

Temple of Bacchus ("Temple of the Sun"), c. 150 AD
A fresco from Herculaneum depicting Heracles and Achelous from Greco-Roman mythology, 1st century AD

Rome's government, politics and religion were dominated by an educated, male, landowning military aristocracy. Approximately half of Rome's population were slave or free non-citizens. Most others were plebeians, the lowest class of Roman citizens. Less than a quarter of adult males had voting rights; far fewer could actually exercise them. Women had no vote.[136] However, all official business was conducted under the divine gaze and auspices, in the name of the Senate and people of Rome. "In a very real sense the senate was the caretaker of the Romans’ relationship with the divine, just as it was the caretaker of their relationship with other humans".[137]

The links between religious and political life were vital to Rome's internal governance, diplomacy and development from kingdom, to Republic and to Empire. Post-regal politics dispersed the civil and religious authority of the kings more or less equitably among the patrician elite: kingship was replaced by two annually elected consular offices. In the early Republic, as presumably in the regal era, plebeians were excluded from high religious and civil office, and could be punished for offenses against laws of which they had no knowledge.[138] They resorted to strikes and violence to break the oppressive patrician monopolies of high office, public priesthood, and knowledge of civil and religious law. The Senate appointed Camillus as dictator to handle the emergency; he negotiated a settlement, and sanctified it by the dedication of a temple to Concordia.[139] The religious calendars and laws were eventually made public. Plebeian tribunes were appointed, with sacrosanct status and the right of veto in legislative debate. In principle, the augural and pontifical colleges were now open to plebeians.[140] In reality, the patrician and to a lesser extent, plebeian nobility dominated religious and civil office throughout the Republican era and beyond.[141]

While the new plebeian nobility made social, political and religious inroads on traditionally patrician preserves, their electorate maintained their distinctive political traditions and religious cults.[142] During the Punic crisis, popular cult to Dionysus emerged from southern Italy; Dionysus was equated with Father Liber, the inventor of plebeian augury and personification of plebeian freedoms, and with Roman Bacchus. Official consternation at these enthusiastic, unofficial Bacchanalia cults was expressed as moral outrage at their supposed subversion, and was followed by ferocious suppression. Much later, a statue of Marsyas, the silen of Dionysus flayed by Apollo, became a focus of brief symbolic resistance to Augustus' censorship. Augustus himself claimed the patronage of Venus and Apollo; but his settlement appealed to all classes. Where loyalty was implicit, no divine hierarchy need be politically enforced; Liber's festival continued.[143][144]

The Augustan settlement built upon a cultural shift in Roman society. In the middle Republican era, even Scipio's tentative hints that he might be Jupiter's special protege sat ill with his colleagues.[145] Politicians of the later Republic were less equivocal; both Sulla and Pompey claimed special relationships with Venus. Julius Caesar went further; he claimed her as his ancestress, and thus an intimate source of divine inspiration for his personal character and policies. In 63 BC, his appointment as pontifex maximus "signaled his emergence as a major player in Roman politics".[146] Likewise, political candidates could sponsor temples, priesthoods and the immensely popular, spectacular public ludi and munera whose provision became increasingly indispensable to the factional politics of the Late Republic.[147] Under the principate, such opportunities were limited by law; priestly and political power were consolidated in the person of the princeps ("first citizen").

"Because of you we are living, because of you we can travel the seas, because of you we enjoy liberty and wealth." A thanksgiving prayer offered in Naples' harbour to the princeps Augustus, on his return from Alexandria in 14 AD, shortly before his death.[148]

Early Republic[edit]

A fresco depicting Theseus, from Herculaneum, Italy, 45-79 AD

By the end of the regal period Rome had developed into a city-state, with a large plebeian, artisan class excluded from the old patrician gentes and from the state priesthoods. The city had commercial and political treaties with its neighbours; according to tradition, Rome's Etruscan connections established a temple to Minerva on the predominantly plebeian Aventine; she became part of a new Capitoline triad of Jupiter, Juno and Minerva, installed in a Capitoline temple, built in an Etruscan style and dedicated in a new September festival, Epulum Jovis.[149] These are supposedly the first Roman deities whose images were adorned, as if noble guests, at their own inaugural banquet.

Rome's diplomatic agreement with its neighbours of Latium confirmed the Latin league and brought the cult of Diana from Aricia to the Aventine.[150] and established on the Aventine in the "commune Latinorum Dianae templum":[151] At about the same time, the temple of Jupiter Latiaris was built on the Alban mount, its stylistic resemblance to the new Capitoline temple pointing to Rome's inclusive hegemony. Rome's affinity to the Latins allowed two Latin cults within the pomoerium:[152] and the cult to Hercules at the ara maxima in the Forum Boarium was established through commercial connections with Tibur.[153] and the Tusculan cult of Castor as the patron of cavalry found a home close to the Forum Romanum:[154] Juno Sospita and Juno Regina were brought from Italy, and Fortuna Primigenia from Praeneste. In 217, Venus was brought from Sicily and installed in a temple on the Capitoline hill.[155]

Later Republic to Principate[edit]

Livy attributed the disasters of the early part of Rome's second Punic War to a growth of superstitious cults, errors in augury and the neglect of Rome's traditional gods, whose anger was expressed directly in Rome's defeat at Cannae (216 BC). The Sibilline books were consulted. They recommended a general vowing of the ver sacrum[156] and in the following year, the burial of two Greeks and two Gauls; not the first nor the last of its kind, according to Livy.

The introduction of new or equivalent deities coincided with Rome's most significant aggressive and defensive military forays. In 206 BC the Sibylline books commended the introduction of a cult to the aniconic Magna Mater (Great Mother) from Pessinus, installed on the Palatine in 191 BC. The mystery cult to Bacchus followed; it was suppressed as subversive and unruly by decree of the Senate in 186 BC.[157] Greek deities were brought within the sacred pomerium: temples were dedicated to Juventas (Hebe) in 191 BC,[158] Diana (Artemis) in 179 BC, Mars (Ares) in 138 BC), and to Bona Dea, equivalent to Fauna, the female counterpart of the rural Faunus, supplemented by the Greek goddess Damia. Further Greek influences on cult images and types represented the Roman Penates as forms of the Greek Dioscuri. The military-political adventurers of the Later Republic introduced the Phrygian goddess Ma (identified with the Roman Bellona, the Egyptian mystery-goddess Isis and the Persian Mithras.)

A 3rd-century Roman Pallas Athena mosaic from Tusculum, now in the Vatican Museums

The spread of Greek literature, mythology and philosophy offered Roman poets and antiquarians a model for the interpretation of Rome's festivals and rituals, and the embellishment of its mythology. Ennius translated the work of Graeco-Sicilian Euhemerus, who explained the genesis of the gods as apotheosized mortals. In the last century of the Republic, Epicurean and particularly Stoic interpretations were a preoccupation of the literate elite, most of whom held – or had held – high office and traditional Roman priesthoods; notably, Scaevola and the polymath Varro. For Varro – well versed in Euhemerus' theory – popular religious observance was based on a necessary fiction; what the people believed was not itself the truth, but their observance led them to as much higher truth as their limited capacity could deal with. Whereas in popular belief deities held power over mortal lives, the skeptic might say that mortal devotion had made gods of mortals, and these same gods were only sustained by devotion and cult.

Just as Rome itself claimed the favour of the gods, so did some individual Romans. In the mid-to-late Republican era, and probably much earlier, many of Rome's leading clans acknowledged a divine or semi-divine ancestor and laid personal claim to their favour and cult, along with a share of their divinity. Most notably in the very late Republic, the Julii claimed Venus Genetrix as an ancestor; this would be one of many foundations for the Imperial cult. The claim was further elaborated and justified in Vergil's poetic, Imperial vision of the past.[9]

Polyphemus hears of the arrival of Galatea; Roman fresco painted in the "Fourth Style" of Pompeii (45-79 AD)

In the late Republic, the Marian reforms lowered an existing property bar on conscription and increased the efficiency of Rome's armies but made them available as instruments of political ambition and factional conflict.[159] The consequent civil wars led to changes at every level of Roman society. Augustus' principate established peace and subtly transformed Rome's religious life – or, in the new ideology of Empire, restored it (see below).

Towards the end of the Republic, religious and political offices became more closely intertwined; the office of pontifex maximus became a de facto consular prerogative.[89] Augustus was personally vested with an extraordinary breadth of political, military and priestly powers; at first temporarily, then for his lifetime. He acquired or was granted an unprecedented number of Rome's major priesthoods, including that of pontifex maximus; as he invented none, he could claim them as traditional honours. His reforms were represented as adaptive, restorative and regulatory, rather than innovative; most notably his elevation (and membership) of the ancient Arvales, his timely promotion of the plebeian Compitalia shortly before his election and his patronage of the Vestals as a visible restoration of Roman morality.[160] Augustus obtained the pax deorum, maintained it for the rest of his reign and adopted a successor to ensure its continuation. This remained a primary religious and social duty of emperors.

Roman Empire[edit]

Eastern Influence[edit]

Under the rule of Augustus, there existed a deliberate campaign to reinstate previously held belief systems amongst the Roman population. These once held ideals had been eroded and met with cynicism by this time.[161] The imperial order emphasized commemoration of great men and events which led to the concept and practice of divine kingship. Emperors postceding Augustus subsequently held the office of Chief Priest (pontifex maximus) combining both political and religious supremacy under one title.[162]

Another result of eastern influence in the Roman Empire was the emergence of the mystery cults with ideals originating from the east which operated through a hierarchy consisting of transference of knowledge, virtues and powers to those initiated through secret rites of passage. The cult of Mithras was the most notable among these, particularly popular among soldiers, which was based upon the Zoroastrian deity, Mithra.[162]

A common theme among the eastern mystery religions present in Rome became disillusionment with material possessions, a focus on death and a preoccupation with regards to the afterlife. These attributes later led to the appeal to Christianity, which in its early stages was often viewed as mystery religion itself.[162]

Absorption of cults[edit]

Mithras in a Roman wall painting

The Roman Empire expanded to include different peoples and cultures; in principle, Rome followed the same inclusionist policies that had recognised Latin, Etruscan and other Italian peoples, cults and deities as Roman. Those who acknowledged Rome's hegemony retained their own cult and religious calendars, independent of Roman religious law.[163] Newly municipal Sabratha built a Capitolium near its existing temple to Liber Pater and Serapis. Autonomy and concord were official policy, but new foundations by Roman citizens or their Romanised allies were likely to follow Roman cultic models.[164] Romanisation offered distinct political and practical advantages, especially to local elites. All the known effigies from the 2nd century AD forum at Cuicul are of emperors or Concordia. By the middle of the 1st century AD, Gaulish Vertault seems to have abandoned its native cultic sacrifice of horses and dogs in favour of a newly established, Romanised cult nearby: by the end of that century, Sabratha's so-called tophet was no longer in use.[165] Colonial and later Imperial provincial dedications to Rome's Capitoline Triad were a logical choice, not a centralised legal requirement.[166] Major cult centres to "non-Roman" deities continued to prosper: notable examples include the magnificent Alexandrian Serapium, the temple of Aesculapeus at Pergamum and Apollo's sacred wood at Antioch.[167]

The overall scarcity of evidence for smaller or local cults does not always imply their neglect; votive inscriptions are inconsistently scattered throughout Rome's geography and history. Inscribed dedications were an expensive public declaration, one to be expected within the Graeco-Roman cultural ambit but by no means universal. Innumerable smaller, personal or more secretive cults would have persisted and left no trace.[168]

Military settlement within the empire and at its borders broadened the context of Romanitas. Rome's citizen-soldiers set up altars to multiple deities, including their traditional gods, the Imperial genius and local deities – sometimes with the usefully open-ended dedication to the diis deabusque omnibus (all the gods and goddesses). They also brought Roman "domestic" deities and cult practices with them.[169] By the same token, the later granting of citizenship to provincials and their conscription into the legions brought their new cults into the Roman military.[170]

Traders, legions and other travellers brought home cults originating from Egypt, Greece, Iberia, India and Persia. The cults of Cybele, Isis, Mithras, and Sol Invictus were particularly important. Some of those were initiatory religions of intense personal significance, similar to Christianity in those respects.

Imperial cult[edit]

The Maison Carrée in Nîmes, one of the best-preserved Roman temples. It is a mid-sized Augustan provincial temple of the Imperial cult.

In the early Imperial era, the princeps (lit. "first" or "foremost" among citizens) was offered genius-cult as the symbolic paterfamilias of Rome. His cult had further precedents: popular, unofficial cult offered to powerful benefactors in Rome: the kingly, god-like honours granted a Roman general on the day of his triumph; and in the divine honours paid to Roman magnates in the Greek East from at least 195 BC.[171][172]

The deification of deceased emperors had precedent in Roman domestic cult to the dii parentes (deified ancestors) and the mythic apotheosis of Rome's founders. A deceased emperor granted apotheosis by his successor and the Senate became an official State divus (divinity). Members of the Imperial family could be granted similar honours and cult; an Emperor's deceased wife, sister or daughter could be promoted to diva (female divinity).

The first and last Roman known as a living divus was Julius Caesar, who seems to have aspired to divine monarchy; he was murdered soon after. Greek allies had their own traditional cults to rulers as divine benefactors, and offered similar cult to Caesar's successor, Augustus, who accepted with the cautious proviso that expatriate Roman citizens refrain from such worship; it might prove fatal.[173] By the end of his reign, Augustus had appropriated Rome's political apparatus – and most of its religious cults – within his "reformed" and thoroughly integrated system of government. Towards the end of his life, he cautiously allowed cult to his numen. By then the Imperial cult apparatus was fully developed, first in the Eastern Provinces, then in the West.[174] Provincial Cult centres offered the amenities and opportunities of a major Roman town within a local context; bathhouses, shrines and temples to Roman and local deities, amphitheatres and festivals. In the early Imperial period, the promotion of local elites to Imperial priesthood gave them Roman citizenship.[175]

In an empire of great religious and cultural diversity, the Imperial cult offered a common Roman identity and dynastic stability. In Rome, the framework of government was recognisably Republican. In the Provinces, this would not have mattered; in Greece, the emperor was "not only endowed with special, super-human abilities, but... he was indeed a visible god" and the little Greek town of Akraiphia could offer official cult to "liberating Zeus Nero for all eternity".[176]

In Rome, state cult to a living emperor acknowledged his rule as divinely approved and constitutional. As princeps (first citizen) he must respect traditional Republican mores; given virtually monarchic powers, he must restrain them. He was not a living divus but father of his country (pater patriae), its pontifex maximus (greatest priest) and at least notionally, its leading Republican. When he died, his ascent to heaven, or his descent to join the dii manes was decided by a vote in the Senate. As a divus, he could receive much the same honours as any other state deity – libations of wine, garlands, incense, hymns and sacrificial oxen at games and festivals. What he did in return for these favours is unknown, but literary hints and the later adoption of divus as a title for Christian Saints suggest him as a heavenly intercessor.[177] In Rome, official cult to a living emperor was directed to his genius; a small number refused this honour and there is no evidence of any emperor receiving more than that. In the crises leading up to the Dominate, Imperial titles and honours multiplied, reaching a peak under Diocletian. Emperors before him had attempted to guarantee traditional cults as the core of Roman identity and well-being; refusal of cult undermined the state and was treasonous.[178]

Jews and Roman religion[edit]

Jewish ritual objects in 2nd-century gold glass from Rome

For at least a century before the establishment of the Augustan principate, Jews and Judaism were tolerated in Rome by diplomatic treaty with Judaea's Hellenised elite. Diaspora Jews had much in common with the overwhelmingly Hellenic or Hellenised communities that surrounded them. Early Italian synagogues have left few traces; but one was dedicated in Ostia around the mid-1st century BC and several more are attested during the Imperial period. Judaea's enrollment as a client kingdom in 63 BC increased the Jewish diaspora; in Rome, this led to closer official scrutiny of their religion. Their synagogues were recognised as legitimate collegia by Julius Caesar. By the Augustan era, the city of Rome was home to several thousand Jews.[179][180] In some periods under Roman rule, Jews were legally exempt from official sacrifice, under certain conditions. Judaism was a superstitio to Cicero, but the Church Father Tertullian described it as religio licita (an officially permitted religion) in contrast to Christianity.[181]

Christianity in the Roman Empire[edit]

Roman investigations into early Christianity found it an irreligious, novel, disobedient, even atheistic sub-sect of Judaism: it appeared to deny all forms of religion and was therefore superstitio. By the end of the Imperial era, Nicene Christianity was the one permitted Roman religio; all other cults were heretical or pagan superstitiones.[182]

After the Great Fire of Rome in 64 AD, Emperor Nero accused the Christians as convenient scapegoats, who were later persecuted and killed. From that point on, Roman official policy towards Christianity tended towards persecution. During the various Imperial crises of the 3rd century, "contemporaries were predisposed to decode any crisis in religious terms", regardless of their allegiance to particular practices or belief systems. Christianity drew its traditional base of support from the powerless, who seemed to have no religious stake in the well-being of the Roman State, and therefore threatened its existence.[183] The majority of Rome's elite continued to observe various forms of inclusive Hellenistic monism; Neoplatonism in particular accommodated the miraculous and the ascetic within a traditional Graeco-Roman cultic framework. Christians saw these practices as ungodly, and a primary cause of economic and political crisis.

In the wake of religious riots in Egypt, the emperor Decius decreed that all subjects of the Empire must actively seek to benefit the state through witnessed and certified sacrifice to "ancestral gods" or suffer a penalty: only Jews were exempt.[184] Decius' edict appealed to whatever common mos maiores might reunite a politically and socially fractured Empire and its multitude of cults; no ancestral gods were specified by name. The fulfillment of sacrificial obligation by loyal subjects would define them and their gods as Roman.[185][186] Apostasy was sought, rather than capital punishment.[187] A year after its due deadline, the edict expired.[188]

Valerian singled out Christianity as a particularly self-interested and subversive foreign cult, outlawed its assemblies and urged Christians to sacrifice to Rome's traditional gods.[189][190] In another edict, he described Christianity as a threat to Empire – not yet at its heart but close to it, among Rome's equites and Senators. Christian apologists interpreted his eventual fate – a disgraceful capture and death – as divine judgement. The next forty years were peaceful; the Christian church grew stronger and its literature and theology gained a higher social and intellectual profile, due in part to its own search for political toleration and theological coherence. Origen discussed theological issues with traditionalist elites in a common Neoplatonist frame of reference – he had written to Decius' predecessor Philip the Arab in similar vein – and Hippolytus recognised a "pagan" basis in Christian heresies.[191] The Christian churches were disunited; Paul of Samosata, Bishop of Antioch was deposed by a synod of 268 both for his doctrines, and for his unworthy, indulgent, elite lifestyle.[192] Meanwhile, Aurelian (270-75) appealed for harmony among his soldiers (concordia militum), stabilised the Empire and its borders and successfully established an official, Hellenic form of unitary cult to the Palmyrene Sol Invictus in Rome's Campus Martius.[193]

In 295, Maximilian of Tebessa refused military service; in 298 Marcellus renounced his military oath. Both were executed for treason; both were Christians.[189] At some time around 302, a report of ominous haruspicy in Diocletian's domus and a subsequent (but undated) dictat of placatory sacrifice by the entire military triggered a series of edicts against Christianity.[194] The first (303 AD) "ordered the destruction of church buildings and Christian texts, forbade services to be held, degraded officials who were Christians, re-enslaved imperial freedmen who were Christians, and reduced the legal rights of all Christians... [Physical] or capital punishments were not imposed on them" but soon after, several Christians suspected of attempted arson in the palace were executed.[195] The second edict threatened Christian priests with imprisonment and the third offered them freedom if they performed sacrifice.[196] An edict of 304 enjoined universal sacrifice to traditional gods, in terms that recall the Decian edict.

In some cases and in some places the edicts were strictly enforced: some Christians resisted and were imprisoned or martyred. Others complied. Some local communities were not only pre-dominantly Christian, but powerful and influential; and some provincial authorities were lenient, notably the Caesar in Gaul, Constantius Chlorus, the father of Constantine I. Diocletian's successor Galerius maintained anti-Christian policy until his deathbed revocation in 311, when he asked Christians to pray for him. "This meant an official recognition of their importance in the religious world of the Roman empire, although one of the tetrarchs, Maximinus Daia, still oppressed Christians in his part of the empire up to 313."[197]

Emperor Constantine and Christianity[edit]

The Aula Palatina of Trier, Germany (then part of the Roman province of Gallia Belgica), built during the reign of Constantine I (r. 306-337 AD)

The conversion of Constantine I ended the Christian persecutions. Constantine successfully balanced his own role as an instrument of the pax deorum with the power of the Christian priesthoods in determining what was (in traditional Roman terms) auspicious – or in Christian terms, what was orthodox. The edict of Milan (313) redefined Imperial ideology as one of mutual toleration. Constantine had triumphed under the signum (sign) of the Christ: Christianity was therefore officially embraced along with traditional religions and from his new Eastern capital, Constantine could be seen to embody both Christian and Hellenic religious interests. He passed laws to protect Christians from persecution;[198] he also funded the building of churches, including Saint Peter's basilica. He may have officially ended – or attempted to end – blood sacrifices to the genius of living emperors, though his Imperial iconography and court ceremonial outstripped Diocletian's in their supra-human elevation of the Imperial hierarch.[199]

Constantine promoted orthodoxy in Christian doctrine, so that Christianity might become a unitary force, rather than divisive. He summoned Christian bishops to a meeting, later known as the First Council of Nicaea, at which some 318 bishops (mostly easterners) debated and decided what was orthodox, and what was heresy. The meeting reached consensus on the Nicene Creed.[200][201] At Constantine's death, he was honored as a Christian and as an Imperial "divus".[202] Later, Philostorgius would criticize those Christians who offered sacrifice at statues of the divus Constantine.[203]

Transition to Christian hegemony[edit]

Monogramme of Christ (the Chi Rho) on a plaque of a marble sarcophagus, 4th century CE (Musei Vaticani, here in a temporary exhibition at the Colosseum in Rome, Italy)

Christianity and traditional Roman religion proved incompatible. From the 2nd century onward, the Church Fathers had condemned the diverse non-Christian religions practiced throughout the Empire as "pagan".[204] Constantine's actions have been regarded by some scholars as causing the rapid growth of Christianity,[205] though revisionist scholars disagree.[206][207] Constantine's unique form of Imperial orthodoxy did not outlast him. After his death in 337, two of his sons, Constantius II and Constans, took over the leadership of the empire and re-divided their Imperial inheritance. Constantius was an Arian and his brothers were Nicene Christians.

Constantine's nephew Julian rejected the "Galilean madness" of his upbringing for an idiosyncratic synthesis of neo-Platonism, Stoic asceticism and universal solar cult. Julian became Augustus in 361 and actively but fostered a religious and cultural pluralism, attempting a restitution of non-Christian practices and rights.[208] He proposed the rebuilding of Jerusalem's temple as an Imperial project and argued against the "irrational impieties" of Christian doctrine.[209] His attempt to restore an Augustan form of principate, with himself as primus inter pares ended with his death in 363 in Persia, after which his reforms were reversed or abandoned. The empire once again fell under Christian control, this time permanently.

In 380, under Theodosius I, Nicene Christianity became the official state religion of the Roman Empire. Christian heretics as well as non-Christians were subject to exclusion from public life or persecution, though Rome's original religious hierarchy and many aspects of its ritual influenced Christian forms,[210] and many pre-Christian beliefs and practices survived in Christian festivals and local traditions.

The Western emperor Gratian refused the office of pontifex maximus, and against the protests of the Senate, removed the altar of Victory from the Senate house and began the disestablishment of the Vestals. Theodosius I briefly re-united the Empire: in 391 he officially adopted Nicene Christianity as the Imperial religion and ended official support for all other creeds and cults. He not only refused to restore Victory to the senate-house, but extinguished the Sacred fire of the Vestals and vacated their temple: the senatorial protest was expressed in a letter by Quintus Aurelius Symmachus to the Western and Eastern emperors. Ambrose, the influential Bishop of Milan and future saint, wrote urging the rejection of Symmachus's request for tolerance.[211] Yet Theodosius accepted comparison with Hercules and Jupiter as a living divinity in the panegyric of Pacatus, and despite his active dismantling of Rome's traditional cults and priesthoods could commend his heirs to its overwhelmingly Hellenic Senate in traditional Hellenic terms.[clarification needed] He was the last emperor of both East and West.[212][213]

See also[edit]

 • Hellenistic religion
 • Italo-Roman neopaganism
 • Sibylline Oracles

References[edit]

Citations[edit]

 1. ^ For an overview of the representation of Roman religion in early Christian authors, see R.P.C. Hanson, "The Christian Attitude to Pagan Religions up to the Time of Constantine the Great" and Carlos A. Contreras, "Christian Views of Paganism" in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II.23.1 (1980) 871–1022.
 2. ^ Jörg Rüpke, "Roman Religion – Religions of Rome" in A Companion to Roman Religion (Blackwell, 2007), p. 4.
 3. ^ Apuleius, Florides 1.1; John Scheid, "Sacrifices for Gods and Ancestors" in A Companion to Roman Religion (Blackwell, 2007), p. 279.
 4. ^ "This mentality," notes John T. Koch, "lay at the core of the genius of cultural assimilation which made the Roman Empire possible"; entry on "Interpretatio romana" in Celtic Culture: A Historical Encyclopedia (ABC-Clio, 2006), p. 974.
 5. ^ Rüpke, "Roman Religion – Religions of Rome", p. 4; Benjamin H. Isaac, The Invention of Racism in Classical Antiquity (Princeton University Press, 2004, 2006), p. 449; W.H.C. Frend, Martyrdom and Persecution in the Early Church: A Study of Conflict from the Maccabees to Donatus (Doubleday, 1967), p. 106.
 6. ^ Janet Huskinson, Experiencing Rome: Culture, Identity and Power in the Roman Empire (Routledge, 2000), p. 261. See, for instance, the altar dedicated by a Roman citizen and depicting a sacrifice conducted in the Roman manner for the Germanic goddess Vagdavercustis in the 2nd century CE.
 7. ^ A classic essay on this topic is Arnaldo Momigliano, "The Disadvantages of Monotheism for a Universal State", Classical Philology 81.4 (1986) 285–297.
 8. ^ Alexandre Grandazzi, The Foundation of Rome: Myth and History (Cornell University Press, 1997), pp. 45–46.
 9. ^ a b Beard et al., Vol. 1, 1; 189 – 90 (Aeneas and Vesta): 123 – 45 (Aeneas and Venus as Julian ancestors). See also Vergil, Aeneid.
 10. ^ T.P. Wiseman, Remus: A Roman Myth (Cambridge University Press, 1995), passim.
 11. ^ Or else was murdered by his resentful Senate, who successfully concealed their crime. See Beard et al., Vol. 1, 1; Vol. 2, 4.8a for Livy, 1.9 & 5 – 7 (Sabines and temple to Jupiter) and Plutarch, Romulus, 11, 1 – 4.
 12. ^ Illustration of Vergil, Aeneid 3.147; MS Vat. lat. 3225, folio 28 recto
 13. ^ Beard et al., Vol. 1, 1 – 2 & Vol. 2: 1.2, (Livy, 1.19.6): 8.4a (Plutarch, Numa, 10). For Augustus' closure of Janus's temple doors, see Augustus, Res Gestae, 13. Festus connects Numa to the triumphal spolia opima and Jupiter Feretrius.
 14. ^ Beard et al., Vol. 1, 3, and footnotes 4 & 5.
 15. ^ The Augustan historian Livy places Rome's foundation more than 600 years before his own time. His near contemporary Dionysius of Halicarnassus appear to share some common sources, including an earlier history by Quintus Fabius Pictor, of which only a terse summary survives. See also Diocles of Peparethus, Romulus and Remus and Plutarch, The Parallel Lives, Life of Romulus, 3. Loeb edn. available at Thayer's site: [1]. Fragments of an important earlier work (now lost) of Quintus Ennius are cited by various later Roman authors. On the chronological problems of the kings' list, see Cornell, pp. 21–26, and 199–122.
 16. ^ Beard et al., Vol. 1, 8-10; Cornell, pp. 1–30; Feeney, in Rüpke (ed), 129 – 42, on religious themes in Roman Historiography and epic; Smith, in Rüpke (ed), 31 – 42 for broad discussion of sources, modern schools of thought and divergent interpretations.
 17. ^ Cicero, On the Responses of the Haruspices, 19.
 18. ^ Rüpke, in Rüpke (ed) 4 and Beard et al., Vol. 1, 10 – 43; in particular, 30 – 35.
 19. ^ The reasons for this change remain unclear, though they are attributed to Etruscan influence. For a summary of Jupiter's complex development from the Regal to Republican eras, see Beard et al.,, Vol. 1, 59 – 60. Jupiter's image in the Republican and Imperial Capitol bore regalia associated with Rome's ancient kings and the highest consular and Imperial honours. Jupiter, Mars and Quirinus were collectively and individually associated with Rome's agricultural economy, social organisation and success in war.
 20. ^ Beard et al., Vol. 1, 134 – 5, 64 – 67.
 21. ^ Orlin, in Rüpke (ed), 58. For related conceptual and interpretive difficulties offered by Roman deities and their cults, see Rüpke, in Rüpke (ed) 1 – 7.
 22. ^ Rüpke, in Rüpke (ed), 4 – 5.
 23. ^ CIL 13.581, quotation from Van Andringa, in Rüpke (ed), 91.
 24. ^ https://www.metmuseum.org/toah/hd/myst/hd_myst.htm
 25. ^ "Mystery religion | Greco-Roman religion".
 26. ^ Beard et al., 6–7; those titled in capital letters on Roman calendars were probably more important and ancient than those titled in small letters: it is not known how ancient they were, nor to whom they were important. Their attribution to Numa or Romulus is doubtful. The oldest surviving religious calendars date to the late Republic; the most detailed are Augustan and later. Beard et al., Vol. 1, 6: a selection of festivals is given in Vol. 2, 3.1–3. For a list of Fasti, with bibliography and sources, see Degrassi, Inscriptiones Italiae, Vol. XIII – Fasti et elogia, fasc. II – Fasti anni Numani et Iuliani, Rome, 1963. See also Scullard, 1981.
 27. ^ Beard et al., Vol. 1, 134–5, 64–67: citing Cicero.
 28. ^ Rüpke, in Rüpke (ed), 4.
 29. ^ Beard et al., Vol. 1, 47–49, 296.
 30. ^ Beard et al., Religions of Rome, p. 262.
 31. ^ Beard et al., Vol. 2, 6.4a; Vol. 1, 174 – 6 & 207 – 8.
 32. ^ Carole E. Newlands, Playing with Time: Ovid and the Fasti (Cornell University Press, 1995), passim; "Transgressive Acts: Ovid's Treatment of the Ides of March", Classical Philology 91.4 (1996) 320-338.
 33. ^ See the Calendar of Filocalus (AD 354), cited in Beard et al., Vol. 1, 250, and that of Polemius Silvius. See also early and later Christian festivals in Beard et al., Vol. 1, 378 – 80, 382 – 3.
 34. ^ Clarke, 1, citing Frank E. Brown, Roman Architecture, (New York) 1961, 9.
 35. ^ Beard, et al., Vol. 1, 321 – 3
 36. ^ Pliny, Natural History 28.10.
 37. ^ Halm, in Rüpke (ed), 235–236 et passim. The Roman belief in the power of the word may be reflected also in the importance of persuasive speech, formally oratory, in political life and the law courts.
 38. ^ a b Halm, in Rüpke (ed), 241 – 2.
 39. ^ Hahn, in Rüpke (ed), 239 – 45.
 40. ^ Livy, 41.16.1.
 41. ^ Hahn, in Rüpke (ed), 235 – 6.
 42. ^ Orr, 23.
 43. ^ Pliny the Elder, Natural History, 28, 27.
 44. ^ Lott, 31: Dionysius of Halicarnassus claims the Compitalia contribution of honey-cakes as a Servian institution.
 45. ^ Ovid, Fasti, 2.500 – 539. See also Thaniel, G., Lemures and Larvae, The American Journal of Philology, 94.2, (1973) 182–187: the offering of black beans is distinctively chthonic. Beans were considered seeds of life. Lemures may have been the restless dead who had not passed into the underworld, and still craved the life they had lost. Beans were a ritual pollution for Jupiter's priesthood, possibly because his offerings must be emasculated and thus devoid of generative power.
 46. ^ Halm, in Rüpke (ed), 239.
 47. ^ a b c Scheid, in Rüpke (ed), 263 – 271.
 48. ^ Though the household Lares do just that, and at least some Romans understood them to be ancestral spirits. Sacrifices to the spirits of deceased mortals are discussed below in Funerals and the afterlife.
 49. ^ Jörg Rüpke, Religion of the Romans (Polity Press, 2007, originally published in German 2001), p. 81 online.
 50. ^ William Warde Fowler, The Religious Experience of the Roman People (London, 1922), p. 191.
 51. ^ Robert E.A. Palmer, "The Deconstruction of Mommsen on Festus 462/464 L, or the Hazards of Interpretation", in Imperium sine fine: T. Robert S. Broughton and the Roman Republic (Franz Steiner, 1996), p. 99, note 129 online; Roger D. Woodard, Indo-European Sacred Space: Vedic and Roman Cult (University of Illinois Press, 2006), p. 122 online. The Augustan historian Livy (8.9.1–11) says P. Decius Mus is "like" a piaculum when he makes his vow to sacrifice himself in battle (devotio).
 52. ^ Hahn, in Rüpke (ed), 238.
 53. ^ Beard et al., Vol 1, 32-36.
 54. ^ Gradel, 21: but this need not imply sacrifice as a mutual contract, breached in this instance. Evidently the gods had the greater power and freedom of choice in the matter. See Beard et al., 34: "The gods would accept as sufficient exactly what they were offered – no more, no less." Human error in the previous annual vows and sacrifice remains a possibility.
 55. ^ Gradel, 78, 93
 56. ^ Cicero, De divinatione 2.12.29. According to Pliny (Natural History 11.186), before 274 BC the heart was not included among the exta.
 57. ^ Robert Schilling, "The Roman Religion", in Historia Religionum: Religions of the Past (Brill, 1969), vol. 1, pp. 471–472, and "Roman Sacrifice", Roman and European Mythologies (University of Chicago Press, 1992), p. 79; John Scheid, An Introduction to Roman Religion (Indiana University Press, 2003, originally published in French 1998), p. 84.
 58. ^ Livy 22.55-57
 59. ^ Livy, 22.57.4; Plutarch, Roman Questions, 83 & Marcellus, 3. For further context and interpretive difficulties, see Beard et al., Vol. 1, 81: the live burial superficially resembles the punishment of Vestals who broke their vows. A living entombment assuages the blood-guilt of the living: the guilty are consigned to earth deities. But the Vestals are entombed outside the city limits, not its centre; no sacrificial victims are burned in either case, and the Gauls and Greeks appear to be personally guiltless.
 60. ^ Welch, 18-19: citing Livy, summary 16.
 61. ^ For example, Prudentius, Contra Symmachum 1.379–398; see Donald G. Kyle, Spectacles of Death in Ancient Rome (Routledge, 1998, 2001), p. 59.
 62. ^ The sacrifice was demanded by an oracle during the reign of the last king, the Etruscan Tarquinius Superbus. See Macrobius, Saturnalia, 1.7 & Lilly Ross Taylor, "The Mother of the Lares", American Journal of Archaeology, 29.3, (July – September 1925), pp 299 – 313.
 63. ^ Beard et al., Vol. 1, 233 – 4, 385.
 64. ^ Gradel, 36-8: the paterfamilias held – in theory at least, and through ancient right – powers of life and death over every member of his extended familia, including children, slaves and freedmen. In practice, the extreme form of this right was seldom exercised, and was eventually limited by law.
 65. ^ See also Severy, 9-10 for interpretation of the social, economic and religious role of the paterfamilias within the immediate and extended family and the broader community.
 66. ^ Beard et al., vol 1, 67-8.
 67. ^ Brent, 62-3.
 68. ^ Beard et al., 1997, 2-3, citing Vergil, Aeneid, 8,306-58.
 69. ^ Belayche, (verbatim) in Rüpke (ed), 279.
 70. ^ Beard et al., Vol. 1, 217.
 71. ^ Gradel, 3, 15.
 72. ^ Gradel, 9-15: citing legal definitions from Festus (epitome of Verrius Flaccus) "De verborum significatu" p.284 L: in Wissowa, 1912, 398ff: and Geiger, 1914): see also Beard et al., Vol. 1, 251.
 73. ^ Smith, in Rüpke (ed), 39 – 40.
 74. ^ Beard et al., Vol. 1, 18 – 34, 54 – 61: "[the underlying purpose being that] whoever bore the title rex should never again be in a position to threaten the city with tyranny." See also Religion and politics in this article.
 75. ^ Beard et al., Vol. 1, 104 – 8: there can be no doubt that politicians attempted to manipulate religious law and priesthoods for gain; but were compelled to do so lawfully, and often failed.
 76. ^ Horster, in Rüpke (ed), 331 – 2.
 77. ^ See Gradel, 9-15.
 78. ^ Gradel, 21.
 79. ^ Gary Forsythe, A Critical History of Early Rome: From Prehistory to the First Punic War (University of California Press, 2005, 2006), p. 141.
 80. ^ Beard et al., Vol. 1, 52 – 53.
 81. ^ Beard et al., Vol. 1, 51 – 54, 70 – 71, 297. For comparison of Vestal constraints to those of Jupiter's flamen, see Smith, in Rüpke (ed), 39 – 40
 82. ^ Forsythe, A Critical History of Early Rome, p. 141.
 83. ^ Beard et al., Vol. 1, 50 – 53.
 84. ^ Ariadne Staples, From Good Goddess to Vestal Virgins: Sex and Category in Roman Religion (Routledge, 1998), pp. 154–155.
 85. ^ Beard et al., Vol. 1, 193-4.
 86. ^ Smith, in Rüpke (ed), 36.
 87. ^ Beard et al., Vol 1, 12-20.
 88. ^ Brent, 17-20: citing Cicero, De Natura Deorum, 2.4.
 89. ^ a b Brent, 21-25.
 90. ^ Beard et al., Vol 1, 12-20. See also Scheid, in Rüpke (ed), 266.
 91. ^ Horster, in Rüpke (ed) 336 – 7.
 92. ^ Cicero finds all forms of divination false, except those used in State rituals; most Romans were less skeptical. See Rosenberger, in Rüpke (ed), 300, and Orlin, in Rüpke (ed), 67.
 93. ^ Caesar used his ius augurium to declare obnuntiato to Cicero's disadvantage: and vice versa.
 94. ^ Orlin, in Rüpke (ed), 65 – 66.
 95. ^ Orlin, in Rüpke (ed), 60.
 96. ^ Rosenberger, in Rüpke (ed), 297.
 97. ^ Rosenberger, in Rüpke (ed), 295 – 8: the task fell to the haruspex, who set the child to drown in the sea. The survival of such a child for four years after its birth would have between regarded as extreme dereliction of religious duty.
 98. ^ Livy, 27.37.5–15; the hymn was composed by the poet Livius Andronicus. Cited by Halm, in Rüpke (ed) 244. For remainder, see Rosenberger, in Rüpke (ed), 297.
 99. ^ See Livy, 22.1 ff: The expiatory burial of living human victims in the Forum Boarium followed Rome's defeat at Cannae in the same wars. In Livy's account, Rome's victory follows its discharge of religious duties to the gods.
 100. ^ For Livy's use of prodigies and portents as markers of Roman impiety and military failure, see Feeney, in Rüpke (ed), 138 – 9. For prodigies in the context of political decision-making, see Rosenberger, in Rüpke (ed), 295 – 8.
 101. ^ Rosenberger, in Rüpke (ed), 293.
 102. ^ Hertz, in Rüpke (ed), 315.
 103. ^ Smith, in Rüpke (ed), 35 – 6: Rome's Latin neighbours significantly influenced the development of its domestic and funerary architecture.
 104. ^ Smith, in Rüpke (ed), 35 – 6.
 105. ^ Scheid, in Rüpke (ed), 267, 270 – 71.
 106. ^ From a Romano-Athenian veteran's tomb; Cagnat, René, Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes.Paris 1906–27, 3.917.
 107. ^ Haensch, in Rüpke, (ed) 186 – 7.
 108. ^ This recommended Christian commemorative rites on the 3rd, 9th & 30th days after death.
 109. ^ Saltzman, in Rüpke, (ed), 114 – 116.
 110. ^ Orlin, in Rüpke (ed), 58.
 111. ^ Beard et al., Vol. 1, 44, 59 – 60, 143.
 112. ^ Cornell, T., in Walbank et al., 299, citing Livy 21.8-9 and 22.3-6. Livy describes this as evocatio (a "calling forth") initiated by Roman soldiers who snatched the goddess's sacrificial portion during her Veiian rites; the Veiian priest had announced that whoever possessed the sacred entrails would win the coming battle. Preview via googlebooks [2]
 113. ^ Moede, in Rüpke (ed), 171, & Beard et al., Vol. 1, 326 – 7.
 114. ^ Beard et al., Vol. 1, 324 – 6.
 115. ^ Brent, 268-9.
 116. ^ Books.Google.co.uk, Le Bohec, 249: limited preview available via Google Books
 117. ^ Books.Google.co.uk, Dixon, 78: limited preview available from Google Books
 118. ^ Livy, 5.21.3., & 8.9.8; Beard et al., Vol 1, 35 – 36; Hertz, in Rüpke (ed), 312; Halm, in Rüpke (ed), 239.
 119. ^ Rosenberger, in Rüpke (ed), 3OO, citing Suetonius, Tiberius, 2.2.
 120. ^ Beard et al., Vol. 1, 297.
 121. ^ Beard et al., Vol. 1, 296 – 7. This exclusion prompted prurient speculation on the part of men, and a scandalous, impious intrusion by Publius Clodius Pulcher.
 122. ^ Beard et al., Vol. 1, 297. Ibid 217, citing the obituary of a woman whose virtues included "religio without superstitio" (ILS 8393.30-31 of "Turia").
 123. ^ a b Rüpke, in Rüpke (ed), 5.
 124. ^ See Beard et al., Vol. 1, 217.
 125. ^ Clifford Ando, The Matter of the Gods: Religion and the Roman Empire (University of California Press, 2008), p. 13.
 126. ^ Beard et al., 230 – 31.
 127. ^ Phillips, in Rüpke (ed), 14.
 128. ^ Ogden, in Flint et al., 83: citing Pliny, Natural History, 28.17 – 18; Seneca, Natural Questions, 4.7.2.
 129. ^ Beard et al., Vol. 1, 231 – 233, citing Tacitus, Histories, 1.22. Tacitus' prediction was accurate: in the late 3rd century, Diocletian issued a general ban on astrology.
 130. ^ Apuleius, Apologia, 26.6.
 131. ^ Pliny the Elder, Natural History, 30.1 – 18; see also Beard et al., Vol. 1, 219.
 132. ^ Beard et al., Vol. 1, 217 – 219 & 224, citing Philostratus, Life of Apollonius, I.2, IV.18, V.12, VII.11,20,33-4,39, VIII.5,7,19,30.
 133. ^ Beard et al., Vol. 1, 219 – 20, citing Lucan, Pharsalia,VI.413 – 830.
 134. ^ Scheid, in Rüpke (ed), 263.
 135. ^ Haensch, in Rüpke (ed), 186: about 200 of these British defixiones are from Sulla-Minerva's spring in urban Bath and the remainder from a shrine to a Celtic deity (Nodens), at rural Uley. For defixiones as direct appeals to divine justice, see Belayche, in Rüpke (ed), 286. For the widespread persistence of curse-tablet rituals, see Ogden, in Flint et al., 3 – 5.
 136. ^ During the Augustan era, the city of Rome probably housed around a million people, including an unknown number of provincials: by Mouritsen's estimate, around 200,000 Roman citizens were eligible to vote in Rome itself during the late Republican era but during major elections, the influx of rural voters and the bottleneck of the city's ancient electoral apparatus meant that perhaps 12% of eligible citizens actually voted. This nevertheless represents a substantial increase from the estimated 1% adult male enfranchisement rights of 145 BC. At any time, the overwhelming majority of citizens – meaning the plebs – had minimal direct involvement in central government. See Henrik Mouritsen, Plebs and Politics in the Late Roman Republic (Cambridge, U.K., Cambridge University Press, 2001), 32ff.
 137. ^ Orlin, in Rüpke (ed), 61.
 138. ^ Orlin, in Rüpke (ed), 59 – 60.
 139. ^ Belayche, in Rüpke (ed), 283: citing Plutarch, Camillus, 42. Belayche describes this as a votive offering (uotum), which "offered a supernatural legitimacy for decisions or actions... [and] entailed being assisted and reassured, through the forwarding of hopes or dis- appointments, anger or contentment, to superior powers." See also Versnel, Henrik S., (ed), "Religious mentality in ancient prayer," in Versnel, Henrik S., Faith, Hope and Worship: Aspects of Religious Mentality in the Ancient World, Leyden, 1981, pp 1 – 64.
 140. ^ The collegia were opened to plebs by the Lex Ogulnia of 300 BC.
 141. ^ "The change that comes about at the end of the republic and solidifies under Augustus is not political, but cultural". Galinsky, in Rüpke (ed), 72: citing Habinek, T., and Schiesaro, A., (eds.) The Roman Cultural Revolution. Princeton, New Jersey, 1997 & Wallace-Hadrill, A., "Mutatas formas: the Augustan transformation of Roman knowledge", in: Galinsky, K., (ed.) The Cambridge Companion to the Age of Augustus, Cambridge, 2005, pp 55 – 84: contra Syme, R., The Roman Revolution, 1939.
 142. ^ Smith, in Rüpke (ed), 42.
 143. ^ Galinsky, in Rüpke (ed), 72: "...the change that comes about at the end of the republic and solidifies under Augustus is not political, but cultural. Most of the members of the priestly colleges in Augustus’ time continued to be aristocrats, but the real power and control over religion and the calendar now flowed from professional experts, such as the polymath Varro, because they had the power of knowledge.
 144. ^ Two centuries later, when Decius and Diocletian required universal sacrifice to Roman gods as a test of loyalty, any traditional gods served the purpose: loyal compliance with Imperial dictat made them Roman.
 145. ^ Scipio did not claim personal connections with Jupiter; but he did not deny rumours to that effect. Contrary to usual practice, his imago (funeral mask) was stored in the Temple of Jupiter.
 146. ^ Orlin, in Rüpke (ed), 66.
 147. ^ Otherwise, electoral bribery (ambitus): see Cicero, Letters to friends, 2.3: see also Beard et al., Vol. 1, 65 – 67.
 148. ^ Hertz, in Rüpke (ed), 310.
 149. ^ "From Etruria the Romans derived the idea of housing a deity in a temple and of providing him with a cult statue. ... The most famous... dedicated in the first year of the Republic to the Etruscan triad, Tinia, Uni and Minerva. Of these deities, however, two were Italian, Juno and Minerva, while Tinia was identified with Jupiter." Howard Hayes Scullard, (2003), A History of the Roman World, 753 to 146 BC, page 397. Routledge
 150. ^ "Her cult at Aricia was first attested in Latin literature by Cato the Elder, in a surviving quote by the late grammarian Priscian. Supposed Greek origins for the Aricia cult are strictly a literary topos." Arthur E. Gordon, "On the Origin of Diana", Transactions and Proceedings of the American Philological Association 63 (1932, pp. 177-192) page 178 note, and page 181.
 151. ^ Varro, Ling. Lat. v. 43
 152. ^ Pomoerium, A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, page 930-1. London, 1875.
 153. ^ Ara Maxima Herculis, A Topographical Dictionary of Ancient Rome, page 253-4. Oxford University Press, 1929.
 154. ^ "Traditionally in 499, the cult of Castor and Pollux was introduced from Tusculum and temple was erected in the Forum." Howard Hayes Scullard, (2003), A History of the Roman World, 753 to 146 BC, page 398. Routledge
 155. ^ Livy, 23.31.
 156. ^ Ver Sacrum, A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, page 1189, London, 1875.
 157. ^ Dionysius and the Bacchanalia, 186 B.C. from Livy: History of Rome.
 158. ^ Hebe entry in A Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology. 1867
 159. ^ Orlin, in Rüpke, (ed), 65
 160. ^ Galinsky, in Rüpke (ed), 76. See also Res Gestae.
 161. ^ McLaughlin, Raoul (2010). Rome and the distant East : trade routes to the ancient lands of Arabia, India and China. London: Continuum. ISBN 978-1-4411-6223-6. OCLC 667274301.
 162. ^ a b c Roberts, J. M. (John Morris), 1928-2003. (1993). History of the world. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-521043-3. OCLC 28378422.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 163. ^ Pliny the Younger, Epistles, 10.50.
 164. ^ As at Narbonne and Salona. See Andringa, in Rüpke (ed), 89.
 165. ^ Van Andringa, in Rüpke (ed), 89.
 166. ^ Beard et al. 1998
 167. ^ Van Andringa, in Rüpke (ed), 88.
 168. ^ Haensch, in Rüpke (ed), 180 – 3.
 169. ^ Kaufmann-Heinimann, in Rüpke (ed), 200.
 170. ^ Haensch, in Rüpke (ed), 184.
 171. ^ Gradel, 32-52.
 172. ^ Beard, 272-5.
 173. ^ Fishwick, Vol 3, part 1, 3: citing Cassius Dio, 51, 20, 6-7
 174. ^ Fishwick, Vol 1, book 1, 77 & 126-30.
 175. ^ Fishwick, Vol 1, book 1, 97-149.
 176. ^ Hertz, in Rüpke (ed), 309.
 177. ^ Gradel, 263-8, 199.
 178. ^ Rees, 46-56, 73-4.
 179. ^ Beard et al., Vol. 1, 266 – 7, 270.
 180. ^ Smallwood, 2-3, 4-6: the presence of practicing Jews in Rome is attested "at least a century" before 63 BC. Smallwood describes the preamble to Judaea's clientage as the Hellenising of ruling Jewish dynasties, their claims to kingly messianism and their popular, traditionalist rejection in the Maccabaean revolt. In Rome, the more "characteristically Jewish" beliefs and customs were subjects of scorn and mockery.Books.Google.co.uk Ibid, 120-143 for early Roman responses to Judaistic practice; but see also Tessa Rajack, "Was there a Roman Charter for the Jews?" Journal of Roman Studies, 74, (1984) 107-23; no "Roman charter" for Judaism should be inferred from local, ad hoc attempts to suppress anti-Jewish acts (as in Josephus' account); Judaism as religio licita is only found later, in Tertullian. Cicero, pro Flacco, 66, refers to Judaism as superstitio.
 181. ^ Smallwood, 2-3, 4-6: superstitio in Cicero, pro Flacco, 66, but legislation by Julius Caesar recognised the synagogues in Rome as legitimate collegia and Augustus maintained their status. Josephus infers an early "charter" offering protection to Jews, but Tessa Rajack, "Was there a Roman Charter for the Jews?" Journal of Roman Studies, 74, (1984) 107-23, finds evidence only for Rome's official suppression of anti-Jewish activities. Religio licita is first found much later than this, in Tertullian.
 182. ^ Beard et al., vol. 1, 225: citing Pliny the Younger, Letters, 10.96.8, & Beard et al., Vol. 2, 11.11a: citing Tacitus, Annals, 15.44.5.
 183. ^ Leppin, in Rüpke (ed), 98.
 184. ^ Potter, 241-3: see 242 for Decian "libellus" (certificate) of oath and sacrifice on papyrus, dated to 250 AD.
 185. ^ Beard et al., Vol. 1, 241.
 186. ^ Roman oaths of loyalty were traditionally collective; the Decian oath has been interpreted as a design to root out individual subversives and suppress their cults: see Leppin, in Rüpke, (ed), 100.
 187. ^ Books.Google.co.uk, Rees, 60. Limited preview available at Google Books
 188. ^ Bowman et al., 622-33. Books.Google.co.uk, Limited preview available at Google Books
 189. ^ a b Rees, 60.
 190. ^ Beard et al., 241.
 191. ^ See Leppin, in Rüpke (ed), 98 – 99; citing Eusebius, Historia ecclesiastica 6.19.15; 21.3–4; 36.3
 192. ^ Leppin, in Rüpke (ed), 99; citing Eusebius, Historia ecclesiastica, 7.29–30: Paul actually remained in office until "Aurelian's victory over Palmyra in 272, when he was forced to leave the 'building of the church'... Political conflicts, local rivalry, and theological debates converged in this quarrel."
 193. ^ Cascio, in Bowman et al. (eds), 171.
 194. ^ Lactantius, II.6.10.1-4. A date of 302 is regarded as likely. Eusebius also says the persecutions of Christians began in the army; see Eusebius, II.8.1.8.
 195. ^ Leppin, in Rüpke (ed), 103: citing Lactantius, De mortibus persecutorum, 14.2; Eusebius, Historia ecclesiastica, 8.6.6.
 196. ^ Eusebius, Historia ecclesiastica 8.2.5, 8.6.10.
 197. ^ Leppin, in Rüpke (ed), 103: citing Lactantius, De mortibus persecutorum, 34 & 13 & ; Eusebius, Historia ecclesiastica 8.17.3–10 & 8.2.3–4.
 198. ^ Kelly, Christopher (2006). The Roman Empire: A Very Short Introduction. New York: Oxford UP.
 199. ^ Constantine's permission for a new cult temple to himself and his family in Umbria is extant: the terms are vague – cult "should not be polluted by the deception of any contagious superstition". See Momigliano, 104.
 200. ^ Morgan, Julian (2003). Constantine Ruler of Christian Rome. New York: Rosen Central.
 201. ^ "Roman Emperor Constantine I". Columbia Electronic Encyclopedia. Retrieved 3 February 2013.
 202. ^ Bunson, Matthew (2002). Encyclopedia of the Roman Empire (revised ed.). Facts on File.
 203. ^ Momigliano, 104.
 204. ^ See Peter Brown, in Bowersock et al., Late antiquity: a guide to the postclassical world, Harvard University Press, (1999), for "pagan" as a mark of socio-religious inferiority in Latin Christian polemic: [3]
 205. ^ Ramsay MacMullen, Christianizing the Roman empire. A.D.100-400. Yale University Press. p. 51
 206. ^ Paul Stephenson, Constantine: Unconquered emperor, Christian victor (2009) p. 5
 207. ^ Rodney Stark, The Triumph of Christianity: How the Jesus Movement Became the World's Largest Religion (Harper Collins 2011) pp. 169-182
 208. ^ A summary of relevant legislation is available online at the Wisconsin Lutheran College website – FourthCentury.com (accessed 30 August 2009)
 209. ^ See Julian's Against the Galilaeans (trans. Wright, from Cyril of Alexandria's later refutation, Contra Julianum) at Tertullian.org (accessed 30 August 2009). Julian admired the work of the Platonist (or neo-Platonist) Iamblichus.
 210. ^ Stefan Heid, "The Romanness of Roman Christianity", in A Companion to Roman Religion (Blackwell, 2007), pp. 406–426; on vocabulary in particular, Robert Schilling, "The Decline and Survival of Roman Religion", Roman and European Mythologies (University of Chicago Press, 1992, from the French edition of 1981), p. 110.
 211. ^ The correspondence is available online at Internet Medieval Sourcebook: Letter of St. Ambrose, trans. H. De Romestin, 1896., Fordham.edu (accessed 29 August 2009)
 212. ^ Books.Google.co.uk, Williams & Friell, 65-67. Limited preview at googlebooks
 213. ^ Nixon & Rodgers, 437-48: Full text of Latinus Pacata Drepanius, Panegyric of Theodosius (389) with commentary and context.

Sources[edit]

 • Beard, M., North, J., Price, S., Religions of Rome, Volume I, illustrated, reprint, Cambridge University Press, 1998. ISBN 0-521-31682-0
 • Beard, M., North, J., Price, S., Religions of Rome, Volume II, illustrated, reprint, Cambridge University Press, 1998. ISBN 0-521-45646-0
 • Beard, M., The Roman Triumph, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass., and London, England, 2007. ISBN 978-0-674-02613-1
 • Clarke, John R., The Houses of Roman Italy, 100 BC-AD 250. Ritual, Space and Decoration, illustrated, University Presses of California, Columbia and Princeton, 1992. ISBN 978-0-520-08429-2
 • Cornell, T., The beginnings of Rome: Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c.1000–264 BC), Routledge, 1995. ISBN 978-0-415-01596-7
 • Feeney, Denis. Literature and Religion at Rome: Cultures, Contexts, and Beliefs. New York: Cambridge Univ. Press, 1998.
 • Fishwick, Duncan. The Imperial Cult in the Latin West: Studies in the Ruler Cult of the Western Provinces of the Roman Empire, volume 1, Brill Publishers, 1991. ISBN 90-04-07179-2
 • Fishwick, Duncan. The Imperial Cult in the Latin West: Studies in the Ruler Cult of the Western Provinces of the Roman Empire, volume 3, Brill Publishers, 2002. ISBN 90-04-12536-1
 • Flint, Valerie I. J., et al.., Athlone History of Witchcraft and Magic in Europe: Ancient Greece and Rome, Vol. 2, Continuum International Publishing Group Ltd., 1998. ISBN 978-0-485-89002-0
 • Fox, R. L., Pagans and Christians
 • Lott, John. B., The Neighborhoods of Augustan Rome, Cambridge, Cambridge University Press, 2004. ISBN 0-521-82827-9
 • MacMullen, R., Christianity and Paganism in the Fourth to Eighth Centuries, Yale University Press, 1997. ISBN 0-300-08077-8
 • MacMullen, R., Paganism in the Roman Empire, Yale University Press, 1984.
 • Momigliano, Arnaldo, On Pagans, Jews, and Christians, reprint, Wesleyan University Press, 1987. ISBN 0-8195-6218-1
 • North, J. A. Roman Religion. Oxford: Oxford Univ. Press, 2000.
 • Orr, D. G., Roman domestic religion: the evidence of the household shrines, Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II, 16, 2, Berlin, 1978, 1557‑91.
 • Rees, Roger. Diocletian and the Tetrarchy. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004.
 • Revell, L., "Religion and Ritual in the Western Provinces", Greece and Rome, volume 54, number 2, October 2007.
 • Rüpke, Jörg, ed. A Companion to Roman Religion. Malden, MA: Blackwell, 2007.
 • Scheid, John. An Introduction to Roman Religion. Translated by Janet Lloyd. Bloomington: Indiana Univ. Press, 2003.
 • Spaeth, Barbette Stanley. The Roman Goddess Ceres. Austin: Univ. of Texas Press, 1996.
 • Takács, Sarolta A. 2008. Vestal Virgins, Sibyls, and Matrons: Women in Roman Religion. Austin: Univ. of Texas Press.

External links[edit]

 • Media related to Ancient Roman religion at Wikimedia Commons