Nesne tamamlayıcı

Dilbilgisinde , bir nesne tümleci , bir öznitelikli ditransitive fiilin veya sonuç fiilinin doğrudan bir nesnesini izleyen ve onu tanımlayarak cümlenin doğrudan nesnesini tamamlayan yüklemsel bir ifadedir . [1] [2] [3] Nesne tamamlayıcıları , yüklemin bileşenleridir . İsim tamlamaları ve sıfat tamlamaları en sık olarak nesne tamamlayıcıları olarak işlev görür. [4]

Burada boyalı , geçişli bir geçişli fiildir. Doğrudan nesne ahırdır . Nesne tümleyen yapısı, She boyadı ahır ve Ahır boyandı kırmızı cümlelerinin kombinasyonuna izin verir .

Burada, dikkate alınan , geçişli bir geçişli fiildir. Doğrudan nesne sizsiniz . Nesne tümleci yapısı, O seni düşünüyor ve Sen bir arkadaşsın cümlelerinin birleşimine izin verir .


TOP